About Me

Free blank blogspot theme template code for reset layout to change new theme

Free blank blogspot theme template code for reset layout to change new theme

This file is XML code format for blogspot!

Code này là code trắng để thay thế vô Blogspot theme, trong 1 số trường hợp khi bạn cài theme mới có dính một số code cũ khiến theme bị lỗi hoặc chèn thêm nhiều mã thì đây là theme trắng để bạn fix lỗi!

Cách sử dụng thì bạn chỉ cần copy code bên dưới vào trong khung code, lưu lại, F5 để xem kết quả và chờ ít phút trước khi cài theme mới!

Code được chế lại từ khochat.com

Xin cảm ơn bạn!

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!