About Me

2020 - Bất động sản - Danh sách 5652 số khách hàng mua căn hộ tại Vinhome Landmark Hồ Chí Minh


Năm update: 2020 

Lĩnh vực: Bất động sản

Nội dung file: Danh sách 5652 số khách hàng mua căn hộ tại Vinhome Landmark Hồ Chí Minh tiềm năng update mới 2020

Mô tả file: Gồm Họ Tên - Số điện thoại - Địa chỉ của khách hàng - Một số file có email

Nguồn: Sale quản lý

Số lượng data trong file: 5652 số

Tên file: 5652 so -Test2-Check-File Tong Vinhomes - Update 2020.xlsx
Bạn có Data cần đổi?

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!