About Me

Chia sẻ data số điện thoại khách hàng miễn phí: Bất động sản, Xe hơi, Đất nền, Spa, Làm đẹp, Giáo dục, Kinh doanh... (P19 + P20 + P21)

       


Bộ Data này gồm 470 file chia thành 21 bộ data, bạn hãy xem các bộ khác trên website của chúng tôi nhé. 

Data được chia sẻ miễn phí tại website www.khochat.com và www.a27d.com

Nếu bạn muốn cảm ơn chúng tôi vì đã chia sẻ miễn phí! Có thể ủng hộ chúng tôi bằng 1 tách cà phê!

+ Link Paypal donate: https://www.paypal.com/paypalme/chungtsn

+ Link Donate MOMO: https://nhantien.momo.vn/aVUnzY1fG6f (mở website và nhập địa chỉ trên, điện thoại sẽ tự chuyển qua ứng dụng MoMo)

Trường hợp bạn muốn tải trọn bộ khi file đã bị xóa hoặc ghét bị khóa mã, hãy liên hệ chúng tôi để mua trọn bộ giá chỉ 200.000đ nhé!

----

Link tải P19: https://drive.google.com/file/d/1jvcI-XZfmcAFND09lkTM-C-8rP46E1UL/view?usp=sharing

Link tải P20: https://drive.google.com/file/d/1NrXTJ-R0jBWj_5fHRKamJiCtK9V3Xi8j/view?usp=sharing

Link tải P21: https://drive.google.com/file/d/1qgL1dBvH8cmczeC90ojBfduRjxAXmmNY/view?usp=sharing

P19 KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\Tổng HT 2011.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 12.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 10.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 2.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 11.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 9.12.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 22-11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 30.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 2.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\Tong HT 2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\JIMMY WONG 23-24.08.2012.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\Success Channnel 7.2012(3).xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\HT Jimmy Wong - HCM.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH Tong HT 2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\INTERNETMARKETING 25,26-08.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 1.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 3.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH họp mặt 7.1.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx 

P20 KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG Da Hoc 23-24.08.2012.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG 15 - 16.10.2012%2C TP HCM.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG 23-24.08.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Tong Ket Jimmy 09-11-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Tong Ket Jimmy 10-11-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\HT Jimmy Wong.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Jimmy 15-09_2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\HT Jimmy Wong - HCM.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\DEMOJIMMY NGAY13_10_2012.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\DSKH MOI JIMMY WONG.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Tong.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMOJIMMY NGAY 15-09-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\HT Jimmy Wong - HCM.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy Wong 2-12-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMOJIMMY NGAY 13-10-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMO JIMMY WONG 25-8-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMO JIMMY WONG 25-08-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy Wong 09-12-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy 09-11-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo  Jimmy 10-11-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\CHUONG TRINH FOREX.xlsx 

P21 KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\Internet Marketing-David Cavanagh.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\Sale Report.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\DEMO FABIAN LIM 23-8-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\DEMO David Cavanagh HCM  27-9-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\ve brich\ve berich.doc 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\~$Thao email.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\Thao email.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\List KH TN KO DIEN THOAI.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi forex\GIẤY MỜI  28.6.2012(1).docx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi phong thuy\ve moi hoi thao phong thuy.doc 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi cfc\game.doc 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang tiem nang - Thúy.doc 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang email - Thúy.doc 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang dang cham soc - Thúy.doc 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\congty-dienthoai-giamdoc - Thúy.doc 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 2.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 1.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 3.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH họp mặt 7.1.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 10.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 12.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 22-11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 9.12.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 2.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 11.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 30.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx 


Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!