About Me

Chia sẻ data số điện thoại khách hàng miễn phí: Bất động sản, Xe hơi, Đất nền, Spa, Làm đẹp, Giáo dục, Kinh doanh... (P16 + P17 + P18)

       


Bộ Data này gồm 470 file chia thành 21 bộ data, bạn hãy xem các bộ khác trên website của chúng tôi nhé. 

Data được chia sẻ miễn phí tại website www.khochat.com và www.a27d.com

Nếu bạn muốn cảm ơn chúng tôi vì đã chia sẻ miễn phí! Có thể ủng hộ chúng tôi bằng 1 tách cà phê!

+ Link Paypal donate: https://www.paypal.com/paypalme/chungtsn

+ Link Donate MOMO: https://nhantien.momo.vn/aVUnzY1fG6f (mở website và nhập địa chỉ trên, điện thoại sẽ tự chuyển qua ứng dụng MoMo)

Trường hợp bạn muốn tải trọn bộ khi file đã bị xóa hoặc ghét bị khóa mã, hãy liên hệ chúng tôi để mua trọn bộ giá chỉ 200.000đ nhé!

----

Link tải P16: https://drive.google.com/file/d/1Yuo3AtiLabIj_jkn3XqkRJ-3ni4R5tJ3/view?usp=sharing

Link tải P17: https://drive.google.com/file/d/1xC-CzJouUCboFAmlWPD19ud2UR0DbGZv/view?usp=sharing

Link tải P18: https://drive.google.com/file/d/1rXDiq8ek35lrNro1OSa-LJX2UTrdZiGl/view?usp=sharing

P16 KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\tong kh qua cac hoi thao.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\Khách hàng đăng ký wua web hội thảo 10-08-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\Khach Hang BNI.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 22-11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 2.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH họp mặt 7.1.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 11.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\2000 Tong HT.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hoi thao 30.11.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\KH Tong Sale Report Jimmy.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\DS Tong KH Da Hoc Jimmy.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Pham Tuan Son 23-1-2013.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\DSKH Tong Den HT Jimmy.xlsx 

P17 KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\KH Tổng Internet.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\kh den tham du David 27-09-2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Fabian.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Internet Marketing-David Cavanagh.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\INTERNETMARKETING 25,26-08.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Sai So Nhầm Tên\Tổng HT 2011.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Sai So Nhầm Tên\DS Xoa.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\Tran Duc Minh 15-01-2013.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\Tran Duc Minh 11-01-2013.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\DSKH TRAN DUC MINH 29.01.2013.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\KH Đăng Ký Qua Web\Khach Web.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\kh data tong mien nam da phan loai.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\dskh miền nam 09.03.2012.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Spam.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\loc trung kh tich diem.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\kh 7000.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\DSKH NAC&MMI12(1).xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh Sách Khách Hành VietNam2BC.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\danh sách khách hàng thẩm mỹ viện.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\dskh miền nam 05.07.2012.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\danh-sach-lead-game.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh Sach Đoan Tham Gia Caravanva HCM.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh sach cty The Manor.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\100 giam doc bds.xlsx 

P18 KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\Tong KH Phong Thuy.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\PHONG THUY NGAY 22_09_Loc.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\CLB 2030.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\~$DSKH update tiềm năng mới trong Nam.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\Khách hàng riêng của a Giang c Diễm.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH update website.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DS KH web25.11.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH được tặng thẻ VIP.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\cập nhật khách hàng câu lạc bộ.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\417FB100 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM _2011.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\~$danh sach khach hang mua 6.2.2012.xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\~$danh sach mua 11.1.2012(5400 QL).xlsx 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\PACE đã chỉnh sửa.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH Thái Hà book.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH PACE.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\Danh sách 838  giám đốc  cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai_DS moi.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH  2030.xls 

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\100 giam doc bds.xlsx 

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!