About Me

Chia sẻ data số điện thoại khách hàng miễn phí: Bất động sản, Xe hơi, Đất nền, Spa, Làm đẹp, Giáo dục, Kinh doanh... (P9 + P10)

     


Bộ Data này gồm 470 file chia thành 21 bộ data, bạn hãy xem các bộ khác trên website của chúng tôi nhé. 

Data được chia sẻ miễn phí tại website www.khochat.com và www.a27d.com

Nếu bạn muốn cảm ơn chúng tôi vì đã chia sẻ miễn phí! Có thể ủng hộ chúng tôi bằng 1 tách cà phê!

+ Link Paypal donate: https://www.paypal.com/paypalme/chungtsn

+ Link Donate MOMO: https://nhantien.momo.vn/aVUnzY1fG6f (mở website và nhập địa chỉ trên, điện thoại sẽ tự chuyển qua ứng dụng MoMo)

Trường hợp bạn muốn tải trọn bộ khi file đã bị xóa hoặc ghét bị khóa mã, hãy liên hệ chúng tôi để mua trọn bộ giá chỉ 200.000đ nhé!

----

Link tải P9: https://drive.google.com/file/d/1lI1n4R1MF16syPnur4fOtdnw9vTrsatt/view?usp=sharing

Link tải P10: https://drive.google.com/file/d/1J2jJoIMLGqMYhGprGA3Jxr3-RvTTaF8h/view?usp=sharing

P9 KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach KH DK.xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\A LÂM-HSBC.doc 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\Lam quan ly khach Lee.xlsx 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\KHACH HANG CO STK.xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\hội chợ vietbuild 9.xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\DS Dot 2 gui Lam (1).xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\DSKH.xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\Giao Dich ECO_PKA ( Lâm).xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach KH.xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sách đã mua phố chuyên gia.xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach khách hàng neww.xls 

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach khách hàng.xls 

P10 KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls 

KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.rar 

KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls 

KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Thông Tin Các Hội Doanh Nhân HCM.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\khách hàng cần thơ.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH BINH DUONG.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh_Le Ut Luong.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Viet Kieu.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Vung Tau_Le Ut Luong.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre HCM_Le Ut Luong.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Thuan_Le Ut Luong.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Chanh_Co So DD.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Danh sach hoi vien Ninh Binh.doc 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Binh Thanh.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.doc 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\231-Hoi Doanh Nghiep Quan Phu Nhan HCM- email.xlsx 

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\241-DSKH WHITE PALACE-co email.xls 

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!