About Me

Chia sẻ Free 470 file Data khách hàng tiềm năng (số điện thoại, bất động sản, đất nền, tín dụng, ngân hàng,...) để huấn luyện telesale!

 


Danh sách 470 File Data Khách Hàng Free mới nhất T12/2020 miễn phí cho bạn tải về!

1. Trong danh sách 470 file Data Khách hàng Free T12/2020 có gì?

KHACH HANG TONG HOP\dskh miền nam 9.12.2012.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang.rar | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\39.Thi sinh thi cu nam 2010 tai tphcm(3848 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\33.Ung cu vien timviecnhanh.com tai tphcm(7946 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\DSNS_SHB_cu_sang_HBB_giu_chuc_danh_quan_ly_tai_SGD.CN_HBB_9.7.2012.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\DS_KHACH_HANG_SI__2011.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\Ngan hang 3.docx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\hội chợ vietbuild 9.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\khách hàng nước ngoài việt kiều.xlsx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\Data Phungaaa.xlsx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\DATA Anh Quang,.xlsx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\Danh_ba_doan_truong_DHKT.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh-sach-giam-sat-hoat-dong-ngoai-khoa.xlsx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang Nokia 2010 -22-05.rar | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khách hàng.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\Danh sach khach hang lon.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\DANH MUC KHACH HANG.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\DANH SACH KHACH HANG cong ty be ton.xlsx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\Danh ba 2010 - DHSP.doc | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\DANH BA GELEXIMCO.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\41.Nha hang khach san tai thanh pho hcm(1584 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\30-Lam quan ly khach Lee.xlsx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\20-Giao Dich ECO_PKA ( Lâm).xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\SO HUU XE HOI KHAC - 1.300 KH.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Password.txt | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DANH SACH HOI VIEN.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Danh sach 880 kh so huu xe hoi cac loai tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Danh sach 803 khach hang xe hoi BMW.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\895 khach hang chung khoan.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Danh sach 1296 kh mua xe hoi Mercedes tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\BROKER CHUNG KHOAN TP.HCM - 200 KH.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\800 CHUNG KHOAN ACB.rar | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\595 KH CTY CK THANH CONG HCM.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\800 CHUNG KHOAN ACB.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\KH XE HOI-CHUNG KHOAN-BDS.rar | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\56-Danh sach brokers tham gia hoi thao Da Nang - 20071215.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\500 KH mua xe BMW tại TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\439 khach hang mua xe hơi TRUONG HAI AUTO.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\4000 Chung Khoang HCM.xlsx | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\3200 KH MUA XE MERCEDES.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\3200 + Diễn Viên- KH MUA XE MERCEDES.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\2600 KHACH HANG TOYOTA.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\2363 GIÁM ĐỐC VÀ CTY MUA XE HƠI TOYOTA TAI TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1960 KH MUA XE HƠI TOYOTA.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1029 khach hang BMW.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1020 KHACH HANG BMW.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls | Download Free

KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\danh ba 120000 doanh nghiep va mau van ban hanh chinh.rar | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\9800 GIAM DOC TPHCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\6768 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\57.Doanh nghiep moi thanh lap 8 thang 2010 tai tphcm(8200 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\55.Cac cong ty trong cac khu cong nghiep tren toan quoc(3061 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\54_danh_sach_9700_giam_doc_tai_tphcm_version2.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\38.Doanh nghiep 100% von nuoc ngoai vpdd tai tphcm(2806 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM - ko so dt- co email.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\10000 CONG TY XAY DUNG DIA OC VN.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\03.Quan ly cap cao cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(6865 thanh vien)-co email.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\02.Giam doc cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(5982 thanh vien)-co email.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Password.txt | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sách 838 giám đốc cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai_DS moi.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\DANH SACH LANH DAO 240 CONG TY.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sach khach hang VCCI.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\68.Danh sach CEO - marketing tai TpHCM - HaNoi.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\67.Danh sach thanh vien hiep hoi nu doanh nhan Ha Noi.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\danh sach doanh nhan cong giao tp hcm (152).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\680 GIÁM ĐỐC ĐỒNG NAI moi thanh lap.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\58.Cong ty nganh thep toan quoc(1600 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\500 GIÁM ĐỐC KINH DOANH TAI TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\48.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Dong Nai(272 thanh vien).xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\35.Cac cong ty thuoc linh vuc xay dung tai tphcm(711 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\300 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\2114 GD Tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\200 KH hiep hoi doanh nhan- co email.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1700 khach hang hiep hoi Tphcm.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1637_nha_hang_khach_san_tp_hcm.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1200 Quan Ly Va Giam Doc.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1090 GĐ CTY.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1011 DN DANG HOAT DONG TAI TPHCM.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\1001 GD.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\10.Dien dan quan tri doanh nghiep tai tphcm(3416 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\09.Doanh nhan co thuong hieu hang dau tai tphcm(59 thanh vien).xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\08.Cau lac bo doanh nhan SIYB tai thanh pho hcm(129 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\07.Cau lac bo doanh nhan Dat Viet tai thanh pho hcm(426 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\06.Cau lac bo doanh nhan SG tai thanh pho hcm(622 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\04.Cau lac bo doanh nhan 2030 tai thanh pho hcm(812 thanh vien)- co email.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\05.Cau lac bo doanh nhan tre YBA tai tphcm(771 thanh vien)- co email.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\01.Tong giam doc-chu tich hoi dong quan tri cac cty lon tai tphcm(1023 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\03.Giam doc cap cao nguoi nuoc ngoai dang lam viec tai TPHCM(252 thanh vien)-co email.xls | Download Free

KHACH HANG VANG\Khach hang dau tu san vang VGB tai tphcm(675 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VANG\710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM.xls | Download Free

KHACH HANG VANG\5500 danh sach khach hang vangVN.xls | Download Free

KHACH HANG VANG\1430 khách hàng Sàn giao dịch vàng VGB tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG VANG\1400 VGB tphcm và HN UPDATE.xls | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\65.000 KH CA NHAN ACB.xlsx | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\65.000 KH ACB.xls | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\31.Khach hang ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\29.Nhan vien ngan hang A Chau tai tphcm(4616 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\2050 KH TIET KIEM HSBC duc gui.xls | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\1700 khach hang ngan hang co so du tk.xls | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\1600 KHACH HANG NU GU TIET KIEM Q1.xlsx | Download Free

KHACH HANG NGAN HANG\1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\DS DU LICH SAIGONTOURIST.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\7600 NHA GIAU HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\7000 IT.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\6068 CAP QUAN LY TRO LEN TAI TPHCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\6.000 QUẢN LÝ CẤP CAO TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\5855 thành viên CLB thẩm mỹ SG.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\5600 GIÁM ĐỐC VÀ TRƯỞNG PHÒNG.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\4700 QUAN LY CAP CAO TAI TP. HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\4500 Khách háng VIP PARKSON.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\36.So thue bao tra sau mobifone tai thanh pho chi minh(14079 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\34.Ung cu vien tiem nang mua bao hiem va lam dai ly ban bhiem tai tphcm(5589 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\Password.txt | Download Free

KHACH HANG VIP\khách hàng nước ngoài việt kiều.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\32.Kien truc su cua cac cong ty tai tphcm(426 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\DSKH PACE (1117).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\DSKH Thái Hà book.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH XAY DUNG CÔNG TRÌNH.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\DSKH 2030 (876).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\DS TIN HOC (110).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\DS kh THAN THIET SPA,PLAZA (672).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\DSKH chất lượng (900).xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\DSKH mua 5.7.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\Danh sách tổng hợp GD QL các cty tin học các tỉnh phía nam.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\26.Khach hang khu trung tam mua sam Nguyen Kim tai tphcm(7296 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\Danh sách Học Viên Pace (1421).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\22 000 VIP THU NHAP TREN 500 USD.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\Danh sach nhung nguoi nổi tiếng.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\danh sach mua 5400 QL.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\22 000 VIP THU NHAP TREN 500 USD.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\danh sach mua 11.1.2012 (1500 khach hang).xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\danh sach mua 11.1.2012(150).xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\danh sach khach hang mua 6.2.2012 (3500).xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\Danh sach 5800 nhan vien thu nhap cao tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\801 thanh vien cong ty tai Tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\8000 khach hang MN cua Berich.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\731 MEMBER CLB THAM MY.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\662 Danh sach expo 3.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\6174 KHÁCH HÀNG KINH DOANH.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\13000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\600 THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN SAI GON.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\600 DSKH MIỀN NAM 23.2.2012 cua berich.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\600 danh sach khách hàng Q1.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\56.Ke toan truong lam viec tai tphcm(1714 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\500 đại lý vi tính TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\4900 KH Tong Jimmy-CO EMAIL.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\4700 danh sach quanlycapcao_hochiminh-CO EMAIL.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\4600 nhan vien thu nhap cao.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\12.000 KH TU TRUONG PHONG TRO LEN-co email.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\450 đăng ký học Single Blaire 22.10.2012 Tong.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\40.Sinh vien truong dai hoc kinh te tai tphcm(4026 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\28.Hoi vien cua benh vien FV tai tphcm(1228 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\30.Cau lac bo Gofl tai thanh pho ho chi minh(224 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\300 khach hang tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\250 DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\276 KH VÀNG TẠI TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\25.Khach hang than thiet trung tam mua sam Parkson Plaza tai tphcm(4199 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\2400 Thu Nhập Cao.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\24.Khach hang than thiet trung tam mua sam Diamond Plaza tai tphcm(1136 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\10000 thanh vien cong ty tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\2049 KẾ TOÁN TRƯỞNG TP.HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\2049 KE TOAN TRUONG TAI TP. HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\2000 DSKH MIỀN NAM 09.03.2012 cua Berich.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\1758 DSKH hội thảo Berich.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\1900 Hoc Vien Buu Chinh Vien Thong 2006.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\1500 KH Mua 11.1.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\10000 khach hang chon loc Tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH 1300 SAIGON PEARL.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\76.Danh sach khach hang bat dong san Thai Son 1-2 tai tphcm.doc | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\15.Bat dong san tong quat tai tphcm(788 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\the manor 160 chu nha gui (31-12).xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\NEW SAIGON.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\HOI VIEN BDS - 280.XLS | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\H2.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\KHACH HANG CUA SAVILLS - 600 KH.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH 2500 PHU MY HUNG.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH 170 Đê La Thành.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DS KH duoc quyen mua CH nha 11T2 new- vinh long.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DS KH trung quyen mua va vi tri can ho nha 19T1 - dang web.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\Danh sách khách hàng bất động sản tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\82.Danh sach 100 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\CENTRAL.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\8.600 KH PMH.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\77. 1411 Danh sach khach hang can ho Him Lam quan 2 tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\73.Danh sach khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\72.Danh sach dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm (197).xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\70.Danh sach 436 khach hang so huu can ho du an The Manor tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\71.Danh sach dat nen Phu Xuan-Van Phat Hung tai tphcm.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\600 KHACH HANG CUA SAVILL.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\600 KH MUA CAN HO THE MANOR OFFICETEL.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\500 HAGL3.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\600 KH DU AN BOTANIC.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\500 DSKH THE MANOR.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\450 khach hang quan mua dat khu nam sai gon.xlsx | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\369 khach hang BELLEZA QUAN 7.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\18.Bat dong san dat nen Him Lam quan 7 tai tphcm(552 thanh vien).xlsx | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\17.Can ho bat dong san The Everich tai tphcm(257 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\125 SGP Villa.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\12.Can ho Saigon Pearl tai thanh pho ho chi minh(1190 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\110 BIỆT THỰ PHÚ GIA.xlsx | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\11.Bat dong san Phu My Hung tai tphcm(1789 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach KH DK.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\A LÂM-HSBC.doc | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\Lam quan ly khach Lee.xlsx | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\KHACH HANG CO STK.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\hội chợ vietbuild 9.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\DS Dot 2 gui Lam (1).xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\DSKH.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\Giao Dich ECO_PKA ( Lâm).xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach KH.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sách đã mua phố chuyên gia.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach khách hàng neww.xls | Download Free

KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach khách hàng.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.rar | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Thông Tin Các Hội Doanh Nhân HCM.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\khách hàng cần thơ.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH BINH DUONG.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh_Le Ut Luong.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Viet Kieu.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Vung Tau_Le Ut Luong.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre HCM_Le Ut Luong.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Thuan_Le Ut Luong.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Chanh_Co So DD.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Danh sach hoi vien Ninh Binh.doc | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Binh Thanh.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.doc | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\231-Hoi Doanh Nghiep Quan Phu Nhan HCM- email.xlsx | Download Free

KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\241-DSKH WHITE PALACE-co email.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\TP. HCM\DANH SACH THANH VIEN.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\TP. HCM\500-Danh sách khách hàng LG HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\TP. HCM\488 kh tphcm.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\TP. HCM\2000 CONG TY TAI TP. HCM MOBILE+EMAIL.xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\danh sach goi chao day thoat hiem\13.Can ho Hoang Anh Gia Lai 3 tai tphcm(463 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\danh sach goi chao day thoat hiem\16.Can ho bat dong san Carina Plaza tai tphcm(349 thanh vien).xls | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 2.doc | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 1.doc | Download Free

KHACH HANG BAT DONG SAN\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 3.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\Tổng.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\kh 24-7.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\Khach Hang Moi 27-09-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\LIST KH.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 3.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH MOI NHAT.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 10.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DANH SACH CAP NHAT 1-9-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\danh sach cap nhat 8-9-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\Danh chua di hoi thao.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\danh sach khach hang moi 21-7.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\danh sach khach hang moi 19-7.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\cập nhật ngày 22-09.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\26-7 up.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\cac hoi thao moi nhat.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\26-7 moi nhat.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\~$gửi chuyển phát nhanh lần 1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Đối tác.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Thoa thuan hop tac Bellum Tan - 26.02.2012 tp HCM.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Thoa thuan hop tac BR2012HCM.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Ms.jpg | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Mr.jpg | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\MMI3.2011.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 4.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 3.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 10,11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Dien_thoai_doi_tac.XLS | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 2.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\Ms.jpg | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 4.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 10,11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\Mr.jpg | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 2.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 3.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Tổng BeRich.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Tổng KH Đến HT.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\CASHLOW WORKSHOP 19-12-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Be Rich 16-11-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Be rich T11%2F2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Success Channel 7.2012\Success Channnel 7.2012(3).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\tong kh qua cac hoi thao.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\Khách hàng đăng ký wua web hội thảo 10-08-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\Khach Hang BNI.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 22-11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 2.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH họp mặt 7.1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 11.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\2000 Tong HT.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hoi thao 30.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\KH Tong Sale Report Jimmy.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\DS Tong KH Da Hoc Jimmy.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Pham Tuan Son 23-1-2013.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\DSKH Tong Den HT Jimmy.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\KH Tổng Internet.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\kh den tham du David 27-09-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Fabian.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Internet Marketing-David Cavanagh.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\INTERNETMARKETING 25,26-08.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Sai So Nhầm Tên\Tổng HT 2011.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Sai So Nhầm Tên\DS Xoa.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\Tran Duc Minh 15-01-2013.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\Tran Duc Minh 11-01-2013.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\DSKH TRAN DUC MINH 29.01.2013.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\KH Đăng Ký Qua Web\Khach Web.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\kh data tong mien nam da phan loai.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\dskh miền nam 09.03.2012.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Spam.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\loc trung kh tich diem.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\kh 7000.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\DSKH NAC&MMI12(1).xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh Sách Khách Hành VietNam2BC.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\danh sách khách hàng thẩm mỹ viện.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\dskh miền nam 05.07.2012.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\danh-sach-lead-game.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh Sach Đoan Tham Gia Caravanva HCM.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh sach cty The Manor.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\100 giam doc bds.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\Tong KH Phong Thuy.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\PHONG THUY NGAY 22_09_Loc.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\CLB 2030.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\~$DSKH update tiềm năng mới trong Nam.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\Khách hàng riêng của a Giang c Diễm.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH update website.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DS KH web25.11.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH được tặng thẻ VIP.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\cập nhật khách hàng câu lạc bộ.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\417FB100 | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM _2011.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\~$danh sach khach hang mua 6.2.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\~$danh sach mua 11.1.2012(5400 QL).xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\PACE đã chỉnh sửa.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH Thái Hà book.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH PACE.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\Danh sách 838 giám đốc cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai_DS moi.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH 2030.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\100 giam doc bds.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\Tổng HT 2011.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 12.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 10.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 2.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 11.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 9.12.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 22-11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 30.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 2.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\Tong HT 2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\JIMMY WONG 23-24.08.2012.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\Success Channnel 7.2012(3).xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\HT Jimmy Wong - HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH Tong HT 2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\INTERNETMARKETING 25,26-08.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 3.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH họp mặt 7.1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG Da Hoc 23-24.08.2012.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG 15 - 16.10.2012%2C TP HCM.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG 23-24.08.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Tong Ket Jimmy 09-11-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Tong Ket Jimmy 10-11-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\HT Jimmy Wong.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Jimmy 15-09_2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\HT Jimmy Wong - HCM.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\DEMOJIMMY NGAY13_10_2012.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\DSKH MOI JIMMY WONG.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Tong.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMOJIMMY NGAY 15-09-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\HT Jimmy Wong - HCM.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy Wong 2-12-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMOJIMMY NGAY 13-10-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMO JIMMY WONG 25-8-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMO JIMMY WONG 25-08-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy Wong 09-12-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy 09-11-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy 10-11-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\CHUONG TRINH FOREX.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\Internet Marketing-David Cavanagh.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\Sale Report.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\DEMO FABIAN LIM 23-8-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\DEMO David Cavanagh HCM 27-9-2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\ve brich\ve berich.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\~$Thao email.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\Thao email.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\List KH TN KO DIEN THOAI.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi forex\GIẤY MỜI 28.6.2012(1).docx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi phong thuy\ve moi hoi thao phong thuy.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi cfc\game.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang tiem nang - Thúy.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang email - Thúy.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang dang cham soc - Thúy.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\congty-dienthoai-giamdoc - Thúy.doc | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 2.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 3.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH họp mặt 7.1.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 10.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 12.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 22-11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 9.12.xls | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 2.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 11.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 30.11.xlsx | Download Free

KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx | Download Free


2. Có thật là tải data khách hàng miễn phí?

Tại sao chúng tôi lại cung cấp data khách hàng cho bạn, không có gì đáng ngạc nhiên và phải suy nghĩ?. Bởi chúng tôi đang xây dựng nên một cộng đồng cung cấp tài liệu và khóa học hoàn toàn miễn phí cho những doanh nghiệp, cá nhân và những người đam mê, siêng năng tìm kiếm và ham học hỏi.

Data khách hàng của chúng tôi cung cấp bao gồm cả những khách hàng vip, khách hàng bất động sản, khách hàng giám đốc và một số thông tin khách hàng hữu ích khác. Nếu bạn không muốn tải về thông tin khách hàng của chúng tôi, bạn có thể xây dựng data cho riêng mình, bằng cách mua phần mềm quét data hoặc xây dựng data từ khách hàng cũ của bạn.

Để có thể sở hữu được danh sách khách hàng tốt nhất, bạn phải nên xây dựng mối quan hệ với khách hàng thật thân thiết, sau thời gian dài thì bạn sẽ có vô số thông tin của khách hàng để thực hiện công việc giới thiệu sản phẩm hoặc quảng cáo các chiến dịch của bạn
 
Hiện tại bạn vẫn chưa có danh sách data cho riêng mình, còn chần chờ gì nữa mà không download data khách hàng được cung cấp từ chúng tôi

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!