About Me

06 Free Account Premium Netflix Account trả phí miễn phí T2/2021


Nội dung chia sẻ:

Chia sẻ 6 tài khoản Premium Netflix cho bạn nào không có điều kiện mua tài khoản, thì thử để có cái giải trí nhé!

Lần check lần nhất là 27/02/2021

1.Hướng dẫn lấy mật khẩu và tài khoản đăng nhập:

Do nhiều lý do bảo mật và không muốn các tài khoản đã được chia sẻ trong đợt này nhanh bị khóa, khochat.com phải dùng code ẩn để chia sẻ! Xin lỗi các bạn nhé

Để xem mật khẩu của tài khoản bạn hãy chọn email bạn muốn lấy mật khẩu, bấm vào nút XEM MẬT KHẨU

Xem mật khẩu đã được Hack như hình bên dưới


2.Danh sách tài khoản 06 tài khoản Netflix Account chia sẻ miễn phí


Tài khoản:christinaterrell@ymail.com XEM MẬT KHẨU

Tài khoản:dustintidwell@gmail.com XEM MẬT KHẨU

Tài khoản:nicolle.ely@gmail.com XEM MẬT KHẨU

Tài khoản:myazylla@gmail.com XEM MẬT KHẨU

Tài khoản:toscanoalyssa@gmail.com XEM MẬT KHẨU

Tài khoản:christelle.oliveau@gmail.com XEM MẬT KHẨU

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!