About Me

Danh sách các file data danh sách khách hàng miễn phí 2021 chia sẻ từ 2501-3000

Danh sách các file data khách hàng tiềm năng chia sẻ từ 2501-3000

Bạn có thể xem bài viết tổng tại đây: TẢI DATA SỐ ĐIỆN THOẠI 2021

Danh sách data số điện thoại khách hàng từ 2501-3000


2501. NEW SAIGON.xls


+ Tên file: NEW SAIGON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2502. 1.000 NDT Vang tai SG.xls


+ Tên file: 1.000 NDT Vang tai SG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2503. 1100 kh bao hiem nhan tho.xls


+ Tên file: 1100 kh bao hiem nhan tho.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2504. 20.000 KHACH HANG DONG BAO HIEM HCM.xls


+ Tên file: 20.000 KHACH HANG DONG BAO HIEM HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2505. 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán hcm.xls


+ Tên file: 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán hcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2506. 800 CHUNG KHOAN ACB.xls


+ Tên file: 800 CHUNG KHOAN ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2507. Danh sach dai ly vang SBJ - HCM 01-2011.pdf


+ Tên file: Danh sach dai ly vang SBJ - HCM 01-2011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2508. DSKH CHUNG KHOAN THANG LONG TPHCM.xls


+ Tên file: DSKH CHUNG KHOAN THANG LONG TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2509. DSKH MUA BAO HIEM BAO MINH 1.578.xls


+ Tên file: DSKH MUA BAO HIEM BAO MINH 1.578.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2510. KHACH HANG DONG BAO HIEM.xls


+ Tên file: KHACH HANG DONG BAO HIEM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2511. R 64 DS KH CHUNG KHOAN HSC.xls


+ Tên file: R 64 DS KH CHUNG KHOAN HSC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2512. CoTuc PVI 31102011.xls


+ Tên file: CoTuc PVI 31102011.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\DSKH VANG - CHUNG KHOAN - NGAN HANG - BAO HIEM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2513. CoTuc SD9 31102011.xls


+ Tên file: CoTuc SD9 31102011.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\DSKH VANG - CHUNG KHOAN - NGAN HANG - BAO HIEM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2514. 1890 KH ĐTƯ CHỨNG KHOÁN HA NOI.xls


+ Tên file: 1890 KH ĐTƯ CHỨNG KHOÁN HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\KHACH HANG CHUNG KHOAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2515. 19700-viettel hcm - ok trung.xls


+ Tên file: 19700-viettel hcm - ok trung.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2516. 6200 THONG TIN KHACH HANG CHON LOC TU NAME CARD.xls


+ Tên file: 6200 THONG TIN KHACH HANG CHON LOC TU NAME CARD.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2517. R 10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls


+ Tên file: R 10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2518. R 50000-Thuê bao trả sau mobifone.xls


+ Tên file: R 50000-Thuê bao trả sau mobifone.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2519. 300 kh GIAO DỊCH SÀN.xlsx


+ Tên file: 300 kh GIAO DỊCH SÀN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\33.178- Khách hàng Cá nhân\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2520. 7226 khách hàng xe FORD HN.txt


+ Tên file: 7226 khách hàng xe FORD HN.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\33.178- Khách hàng Cá nhân\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2521. DANH BA SGD (13.11. 2012)700.xls


+ Tên file: DANH BA SGD (13.11. 2012)700.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\33.178- Khách hàng Cá nhân\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2522. 50000-Thuê bao trả sau mobifone (1).xls


+ Tên file: 50000-Thuê bao trả sau mobifone (1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2523. VMS1-36891 danh sach thue bao ro rang.xls


+ Tên file: VMS1-36891 danh sach thue bao ro rang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\100KVMS DANH SACH THUE BAO RO RANG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2524. VMS2-40438 danh sach thue bao ro rang.XLS


+ Tên file: VMS2-40438 danh sach thue bao ro rang.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\100KVMS DANH SACH THUE BAO RO RANG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2525. VMS3-22737 danh sach thue bao ro rang (1).xls


+ Tên file: VMS3-22737 danh sach thue bao ro rang (1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\100KVMS DANH SACH THUE BAO RO RANG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2526. 15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls


+ Tên file: 15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2527. Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx


+ Tên file: Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2528. DS kh Mr Th1.xlsx


+ Tên file: DS kh Mr Th1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2529. DS KH White Palace 3 VIP 618.xls


+ Tên file: DS KH White Palace 3 VIP 618.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2530. DS Q9 DAU KY T1.xls


+ Tên file: DS Q9 DAU KY T1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2531. Danh sách quan chức An Giang.doc


+ Tên file: Danh sách quan chức An Giang.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\Data khach hang\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2532. Danh sach 4400 thanh vien he thong trung tam mua sam Parkson tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 4400 thanh vien he thong trung tam mua sam Parkson tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\Data khach hang\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2533. 8.000 ds kh go vap trasau.xls


+ Tên file: 8.000 ds kh go vap trasau.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\DS KH mobi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2534. DSKH 08 tinh mien trung.15.08.xls


+ Tên file: DSKH 08 tinh mien trung.15.08.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\DS KH mobi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2535. 13.797 GĐ trả sau MOBILE.xls


+ Tên file: 13.797 GĐ trả sau MOBILE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\Dien Thoai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2536. 2000-THUÊ BAO TRẢ SAU CỦA VINAPHONE-tphcm-co tien cuoc.xls


+ Tên file: 2000-THUÊ BAO TRẢ SAU CỦA VINAPHONE-tphcm-co tien cuoc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\Dien Thoai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2537. 50000-Thuê bao trả sau mobifone-tphcm.xls


+ Tên file: 50000-Thuê bao trả sau mobifone-tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\Dien Thoai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2538. ho so nhan vien van phong - chi tiet.xlsx


+ Tên file: ho so nhan vien van phong - chi tiet.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\KHACH HANG LA NHAN VIEN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2539. hồ sơ nhân viên văn phòng - đã chỉnh sửa.xls


+ Tên file: hồ sơ nhân viên văn phòng - đã chỉnh sửa.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\KHACH HANG LA NHAN VIEN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2540. danh sach tot nghiep DH-CD-TC.xls


+ Tên file: danh sach tot nghiep DH-CD-TC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\KHACH HANG SINH VIEN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2541. 61. DS 10.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP 2010 TPHCM.xls


+ Tên file: 61. DS 10.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP 2010 TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2542. Danh sách 9.300 doanh nghiệp mới thành lập tại TpHCM trong 10 tháng đầu năm 2010.xls


+ Tên file: Danh sách 9.300 doanh nghiệp mới thành lập tại TpHCM trong 10 tháng đầu năm 2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2543. FILE 119 20,000 CTY XNK TAI EU VA NGA.xls


+ Tên file: FILE 119 20,000 CTY XNK TAI EU VA NGA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2544. 20222- DANH SACH GD HN.xls.xlsx


+ Tên file: 20222- DANH SACH GD HN.xls.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\126.587- Khách hàng Doanh Nghiệp\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2545. 30.000- DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐẦY ĐỦ CHỨC VỤ QUAN TRỌNG TẠI HÀ NỘIS.pdf


+ Tên file: 30.000- DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐẦY ĐỦ CHỨC VỤ QUAN TRỌNG TẠI HÀ NỘIS.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\126.587- Khách hàng Doanh Nghiệp\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2546. 5750-giam-doc-ha-noi.xls


+ Tên file: 5750-giam-doc-ha-noi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\126.587- Khách hàng Doanh Nghiệp\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2547. PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2548. TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls


+ Tên file: TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2549. TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls


+ Tên file: TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2550. TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.rar


+ Tên file: TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.rar
+ Định dạng: .rar
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2551. TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls


+ Tên file: TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2552. 1000 DOANH NGHIEP SDT DAY DU.doc


+ Tên file: 1000 DOANH NGHIEP SDT DAY DU.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2553. 12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010.xls


+ Tên file: 12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2554. 500vpddien +108 fdi singapore + 10thau nuoc ngoai Dien tb.xls


+ Tên file: 500vpddien +108 fdi singapore + 10thau nuoc ngoai Dien tb.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2555. ds.100 cty.xls


+ Tên file: ds.100 cty.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2556. DSACH 2000 Giam DOC CAC CTY LON O TPHCM.xls


+ Tên file: DSACH 2000 Giam DOC CAC CTY LON O TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2557. PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2558. PHAN 3- BAO GOM 252.000 DOANH NGHIEP.xls


+ Tên file: PHAN 3- BAO GOM 252.000 DOANH NGHIEP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2559. 12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010.xls


+ Tên file: 12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2560. 2000 CTY TPHCM.xls


+ Tên file: 2000 CTY TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2561. cty tin hoc.xls


+ Tên file: cty tin hoc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2562. LostFile Excel 49024.XLS


+ Tên file: LostFile Excel 49024.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 21/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2563. PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\375.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC DAY DU\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2564. Danh-sach-doanh-nghiep-part1.xls


+ Tên file: Danh-sach-doanh-nghiep-part1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\mail doanh nghiep\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2565. Danh bạ Ngân hàng HDBANK Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xls


+ Tên file: Danh bạ Ngân hàng HDBANK Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2566. Danh bạ Ngân hàng Techcombank Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xls


+ Tên file: Danh bạ Ngân hàng Techcombank Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2567. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng ACB Khoảng 5.000.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng ACB Khoảng 5.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2568. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Habubank Khoảng 1.000.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Habubank Khoảng 1.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2569. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK Khoảng 3.000.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK Khoảng 3.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2570. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng PgBank Khoảng 300.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng PgBank Khoảng 300.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2571. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vibank Khoảng 1.000.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vibank Khoảng 1.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2572. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vietinbank Khoảng 14.000.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vietinbank Khoảng 14.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2573. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank Khoảng 900.xlsx


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank Khoảng 900.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2574. Danh sách những người có chức vụ trong các Ngân Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách những người có chức vụ trong các Ngân Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2575. 053TB-DCTC.pdf


+ Tên file: 053TB-DCTC.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2576. 05TB CNTT 15022011.pdf


+ Tên file: 05TB CNTT 15022011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2577. 08QLRR 04032011.pdf


+ Tên file: 08QLRR 04032011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2578. 20072011 BAN LANH DAO KHU VUC T7.pdf


+ Tên file: 20072011 BAN LANH DAO KHU VUC T7.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2579. 20072011 BAN LANH DAO KHU VUC T7.xls


+ Tên file: 20072011 BAN LANH DAO KHU VUC T7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2580. 20072011 BLD HOI SO VA CONG TY TRUC THUOC T7.pdf


+ Tên file: 20072011 BLD HOI SO VA CONG TY TRUC THUOC T7.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2581. 20072011 DANH SACH SO DT THUONG LIEN LAC.xls


+ Tên file: 20072011 DANH SACH SO DT THUONG LIEN LAC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2582. 20072011 HANH CHANH CHI NHANH T7.pdf


+ Tên file: 20072011 HANH CHANH CHI NHANH T7.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2583. 20072011 HANH CHANH CHI NHANH T7.xls


+ Tên file: 20072011 HANH CHANH CHI NHANH T7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2584. 20072011 MANG LUOI T7.pdf


+ Tên file: 20072011 MANG LUOI T7.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2585. 20072011 MANG LUOI T7.xls


+ Tên file: 20072011 MANG LUOI T7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2586. 20072011 TRUONG PGD T7.pdf


+ Tên file: 20072011 TRUONG PGD T7.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2587. 20072011 TRUONG PGD T7.xls


+ Tên file: 20072011 TRUONG PGD T7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A #N/A

2590. 76KHCN.pdf


+ Tên file: 76KHCN.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2591. BAN LANH DAO KHU VUC 01032011.pdf


+ Tên file: BAN LANH DAO KHU VUC 01032011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2592. BAN LANH DAO KHU VUC 01032011.xls


+ Tên file: BAN LANH DAO KHU VUC 01032011.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A

2594. HANH CHANH CHI NHANH 01032011.pdf


+ Tên file: HANH CHANH CHI NHANH 01032011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2595. MANG LUOI 01032011.pdf


+ Tên file: MANG LUOI 01032011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2596. SBA Danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: SBA Danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2597. SBJ danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: SBJ danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2598. SBL Danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: SBL Danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2599. SBR danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: SBR danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2600. SBS Danh sach cong ty T01.11.xlsx


+ Tên file: SBS Danh sach cong ty T01.11.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2601. SCR Danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: SCR Danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A

2603. STE Danh ba cong ty T01.11.doc


+ Tên file: STE Danh ba cong ty T01.11.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2604. STI Danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: STI Danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2605. STL Danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: STL Danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2606. Tadimex Danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: Tadimex Danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2607. TB 02 CN PHU THO 22022011.pdf


+ Tên file: TB 02 CN PHU THO 22022011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2608. TB 036-TTDT Thay doi thong tin lien he TTDT.pdf


+ Tên file: TB 036-TTDT Thay doi thong tin lien he TTDT.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2609. THONG TIN LIEN LAC TTDVQLTS.pdf


+ Tên file: THONG TIN LIEN LAC TTDVQLTS.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2610. TRUONG PGD 01032011.pdf


+ Tên file: TRUONG PGD 01032011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2611. TTBV thong tin lien lac 28012011.pdf


+ Tên file: TTBV thong tin lien lac 28012011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2612. TTP danh ba cong ty T01.11.xls


+ Tên file: TTP danh ba cong ty T01.11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/01/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2613. cty du lich.chuan.docx


+ Tên file: cty du lich.chuan.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2614. Khách sạn.doc


+ Tên file: Khách sạn.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2615. Masterlist-Mr Hây new.xlsx


+ Tên file: Masterlist-Mr Hây new.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2616. bang ds lu hanh da nang chuan.xls


+ Tên file: bang ds lu hanh da nang chuan.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\1 cty du lich& mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2617. cty du lich Hue.doc


+ Tên file: cty du lich Hue.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\1 cty du lich& mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2618. DANH SACH DN LU HANH TONG HOP.xls


+ Tên file: DANH SACH DN LU HANH TONG HOP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\1 cty du lich& mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2619. Công ty du lịch Chu Du24.docx


+ Tên file: Công ty du lịch Chu Du24.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2620. Hải Nam Travel.docx


+ Tên file: Hải Nam Travel.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2626. TUAN DUNG TRAVEL.doc


+ Tên file: TUAN DUNG TRAVEL.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\5 CONG TY DL DANANG & mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2627. báo giá đối tác open tours 2.doc


+ Tên file: báo giá đối tác open tours 2.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\7 các cty du lịch ĐN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2628. Danh sách lữ hành Đà Nẵng.docx


+ Tên file: Danh sách lữ hành Đà Nẵng.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\7 các cty du lịch ĐN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2629. DATHANH TRAVEL.doc


+ Tên file: DATHANH TRAVEL.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\7 các cty du lịch ĐN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2630. CONG TY DU LICH DA LIEN HE.xlsx


+ Tên file: CONG TY DU LICH DA LIEN HE.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2631. mail CAC TINH KHAC.docx


+ Tên file: mail CAC TINH KHAC.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2632. mail CONG TAC MN.docx


+ Tên file: mail CONG TAC MN.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2633. mail HA.docx


+ Tên file: mail HA.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2634. mail HN.docx


+ Tên file: mail HN.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2635. mail Hue.docx


+ Tên file: mail Hue.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2636. mail moi DN 8.6.2013.docx


+ Tên file: mail moi DN 8.6.2013.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2637. mail SG.docx


+ Tên file: mail SG.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2638. Chi cục Thuế Quận.docx


+ Tên file: Chi cục Thuế Quận.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2639. CTY XUAT NHAP KHAU-HA NOI.docx


+ Tên file: CTY XUAT NHAP KHAU-HA NOI.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2640. Các đơn vị ngành dọc.docx


+ Tên file: Các đơn vị ngành dọc.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2641. Dai hoc-thcs-thpt.docx


+ Tên file: Dai hoc-thcs-thpt.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2642. Danh sach cac cong ty trong KCN Da Nang 051108.xls


+ Tên file: Danh sach cac cong ty trong KCN Da Nang 051108.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2643. DANH SACH TRUONG TIEU HOC.doc


+ Tên file: DANH SACH TRUONG TIEU HOC.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2644. Danh sách các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng.docx


+ Tên file: Danh sách các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2645. Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Đà Nẵng.doc


+ Tên file: Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Đà Nẵng.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2646. DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN CHIỂU..doc


+ Tên file: DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN CHIỂU..doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2647. Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.docx


+ Tên file: Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2648. Sở Nội Vụ.docx


+ Tên file: Sở Nội Vụ.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2649. trường Pho Thong DN OK.doc


+ Tên file: trường Pho Thong DN OK.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2650. TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHUYÊN BIỆT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.doc


+ Tên file: TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHUYÊN BIỆT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2651. UBND quận Sơn Trà.docx


+ Tên file: UBND quận Sơn Trà.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2652. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.docx


+ Tên file: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2653. 727luhanh.docx


+ Tên file: 727luhanh.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2654. cty mail moi.doc


+ Tên file: cty mail moi.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2655. cty mail.doc


+ Tên file: cty mail.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2656. Công ty du lịch tại Tp Hồ Chí Minh1.docx


+ Tên file: Công ty du lịch tại Tp Hồ Chí Minh1.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2657. Công ty lữ hành tại TP HCM.docx


+ Tên file: Công ty lữ hành tại TP HCM.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2658. Chào anh.docx


+ Tên file: Chào anh.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2659. Danh sach mail goi hop dong 2013.doc


+ Tên file: Danh sach mail goi hop dong 2013.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2660. mail kcn.doc.docx


+ Tên file: mail kcn.doc.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2661. MAIL TM & XNK HN.docx


+ Tên file: MAIL TM & XNK HN.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A #N/A #N/A #N/A

2666. info.docx


+ Tên file: info.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2667. mail inbound.docx


+ Tên file: mail inbound.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2668. Masterlist Southren-ANGEL-2013.xlsx


+ Tên file: Masterlist Southren-ANGEL-2013.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2669. Masterlist-Hay-2013.xlsx


+ Tên file: Masterlist-Hay-2013.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2670. Masterlist-Huy-2013.xlsx


+ Tên file: Masterlist-Huy-2013.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2671. mail master list Hay2.docx


+ Tên file: mail master list Hay2.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Master list 2 & mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2672. Masterlist Southren-ANGEL-2013.xlsx


+ Tên file: Masterlist Southren-ANGEL-2013.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Master list 2 & mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2684. 142 DS 1700 SO DI DONG GD CTY LON TOAN QUOC.xls


+ Tên file: 142 DS 1700 SO DI DONG GD CTY LON TOAN QUOC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2685. 50 DS GIAM DOC LONG AN.xls


+ Tên file: 50 DS GIAM DOC LONG AN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2686. 5700 giam doc Ha Noi version4.xls


+ Tên file: 5700 giam doc Ha Noi version4.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2687. 60. DS 9.700 GIAM DOC HCM.xls


+ Tên file: 60. DS 9.700 GIAM DOC HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2688. 706 DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls


+ Tên file: 706 DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2689. 9700 GD tai TPHCM VERSION 2.xls


+ Tên file: 9700 GD tai TPHCM VERSION 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2690. Danh sach Chu tich Cong doan Petrolimex.xls


+ Tên file: Danh sach Chu tich Cong doan Petrolimex.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2691. 2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS


+ Tên file: 2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2692. 5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls


+ Tên file: 5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2693. 54 danh sach 9700 giam doc tai tphcm version2.xls


+ Tên file: 54 danh sach 9700 giam doc tai tphcm version2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2694. danh ba 120000 doanh nghiep va mau van ban hanh chinh.rar


+ Tên file: danh ba 120000 doanh nghiep va mau van ban hanh chinh.rar
+ Định dạng: .rar
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2695. DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2696. Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls


+ Tên file: Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2697. Hoi Doanh Nhan Tre HCM Le Ut Luong.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Tre HCM Le Ut Luong.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2698. Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh Le Ut Luong.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh Le Ut Luong.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2699. DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls


+ Tên file: DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DS KH\BAT DONG SAN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2700. 159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls


+ Tên file: 159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DS KH\TP. HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2701. 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls


+ Tên file: 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2702. 660-GOOD Cham soc khach hang 3 - ML.xls


+ Tên file: 660-GOOD Cham soc khach hang 3 - ML.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2703. 738-SFH Master List (Aug 2008)(im-uk).xls


+ Tên file: 738-SFH Master List (Aug 2008)(im-uk).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2704. DANH SACH.doc


+ Tên file: DANH SACH.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2705. Lead danh may dot1 2.xls


+ Tên file: Lead danh may dot1 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2706. PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2707. PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls


+ Tên file: PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2708. 5.700 GIAM DOC HANOI.xls


+ Tên file: 5.700 GIAM DOC HANOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2709. 42.So thue bao mobifone tra sau tai thu do Ha Noi(36890 thanh vien).xls


+ Tên file: 42.So thue bao mobifone tra sau tai thu do Ha Noi(36890 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2710. 44.Giam doc cac cong ty tai thu do Ha Noi(5660 thanh vien).xls


+ Tên file: 44.Giam doc cac cong ty tai thu do Ha Noi(5660 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2711. pass.txt


+ Tên file: pass.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2712. 16. Danh sách 7.500 Quản Lý Cấp Cao Các Công ty tại Hà Nội.xls


+ Tên file: 16. Danh sách 7.500 Quản Lý Cấp Cao Các Công ty tại Hà Nội.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\danh ba ngan hang\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2713. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank.xlsx


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\danh ba ngan hang\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2714. 10.000 TV VANG MOBI HA NOI.xls


+ Tên file: 10.000 TV VANG MOBI HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2715. 100 000 viettel tra sau.txt


+ Tên file: 100 000 viettel tra sau.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2716. 100 000 vina tra sau.txt


+ Tên file: 100 000 vina tra sau.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2717. 147 DS 65000 VIETTEL HA NOI.xls


+ Tên file: 147 DS 65000 VIETTEL HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2718. 149 DS 28000 MOBI TPHCM 1000K.xls


+ Tên file: 149 DS 28000 MOBI TPHCM 1000K.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2719. Danh bạ toàn hệ thống Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2720. Danh sách 56.800 Thành viên Vàng Viettel tại Hà Nội.xls


+ Tên file: Danh sách 56.800 Thành viên Vàng Viettel tại Hà Nội.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2721. 08. Cty CP Thep Bien Hoa.xls


+ Tên file: 08. Cty CP Thep Bien Hoa.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2722. 14. Danh sách 7.700 Đại Diện Kinh Doanh trong các Công ty tại Hà Nội.xls


+ Tên file: 14. Danh sách 7.700 Đại Diện Kinh Doanh trong các Công ty tại Hà Nội.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2723. 55. Cong ty CP Thep tam la Thong Nhat.xls


+ Tên file: 55. Cong ty CP Thep tam la Thong Nhat.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2724. Danh bạ Tổng Công ty Sông Đà.pdf


+ Tên file: Danh bạ Tổng Công ty Sông Đà.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2725. 2.000 KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI TU LIEM.xls


+ Tên file: 2.000 KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI TU LIEM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI HÀ NỘI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2726. 4. Danh sách 16.000 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Hà Nội.XLS


+ Tên file: 4. Danh sách 16.000 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Hà Nội.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2727. 19.11 Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank Khoảng 150.xlsx


+ Tên file: 19.11 Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank Khoảng 150.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2728. 19.7 Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK Khoảng 3.000.xls


+ Tên file: 19.7 Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK Khoảng 3.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2729. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vibank Khoảng 1.700.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vibank Khoảng 1.700.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2730. 08QLRR 04032011.pdf


+ Tên file: 08QLRR 04032011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2731. 20072011 MANG LUOI T7.xls


+ Tên file: 20072011 MANG LUOI T7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2732. TB 02 CN PHU THO 22022011.pdf


+ Tên file: TB 02 CN PHU THO 22022011.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2733. 24. Cty CP CDLK Thai Nguyen.xls


+ Tên file: 24. Cty CP CDLK Thai Nguyen.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\20. Danh bạ_Hà Nội\20.1 Danh bạ Tổng Công ty Thép Việt Nam\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2734. 6.200 Giám Đốc Marketing các Công ty tại Hà Nội.txt


+ Tên file: 6.200 Giám Đốc Marketing các Công ty tại Hà Nội.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\Mail\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2735. 100.000 NV VAN PHONG HCM.xls


+ Tên file: 100.000 NV VAN PHONG HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2736. 48-VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY.xls


+ Tên file: 48-VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2737. 500-VPDD doanh nhan nuoc ngoai tai vietnam(im-uk).xls


+ Tên file: 500-VPDD doanh nhan nuoc ngoai tai vietnam(im-uk).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2738. 59. DS 7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM.xls


+ Tên file: 59. DS 7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2739. 62. DS 10.000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls


+ Tên file: 62. DS 10.000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2740. DANH SACH KH TĐSG.xls


+ Tên file: DANH SACH KH TĐSG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2741. ds.hoi vien - sdt rieng Doanh nhan day du.xls


+ Tên file: ds.hoi vien - sdt rieng Doanh nhan day du.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2742. 12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls


+ Tên file: 12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Bảo hiểm\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2743. 1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls


+ Tên file: 1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\CHUNG KHOAN + VANG HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2744. 800 CHUNG KHOAN ACB.xls


+ Tên file: 800 CHUNG KHOAN ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\CHUNG KHOAN + VANG HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2745. 16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls


+ Tên file: 16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Công ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2746. 17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Công ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2747. 7. Danh sách 10.700 Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám Đốc Công ty.xls


+ Tên file: 7. Danh sách 10.700 Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám Đốc Công ty.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Công ty\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2748. 1. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls


+ Tên file: 1. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2749. 1.500 GIAM DOC HA NOI.xls


+ Tên file: 1.500 GIAM DOC HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2750. 10. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 10. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2751. 12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls


+ Tên file: 12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2752. 16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls


+ Tên file: 16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2753. 17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2754. 19. Danh sách 48.000 Ứng cử viên Tìm Việc Nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ số Di Động và Email.xls


+ Tên file: 19. Danh sách 48.000 Ứng cử viên Tìm Việc Nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ số Di Động và Email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2755. 3000 KH PHU MY HUNG.xls


+ Tên file: 3000 KH PHU MY HUNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2756. 369 BELLEZA QUAN 7.xls


+ Tên file: 369 BELLEZA QUAN 7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2757. 4. Danh sách 35.500 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 4. Danh sách 35.500 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2758. 4.000 CHU DOANH NGHIEP HANOI.xls


+ Tên file: 4.000 CHU DOANH NGHIEP HANOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2759. 5. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 5. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2760. 680 KH DAU TU VANG THUONG XUYEN VGB HA NOI.xls


+ Tên file: 680 KH DAU TU VANG THUONG XUYEN VGB HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2761. 9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2762. PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2763. PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2764. PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls


+ Tên file: PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2765. 10.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP 2010 TPHCM.xls


+ Tên file: 10.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP 2010 TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2766. 2.800 DOANH NGHIEP 100 VON NUOC NGOAI HCM.xls


+ Tên file: 2.800 DOANH NGHIEP 100 VON NUOC NGOAI HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2767. 22.000 NGUYEN KIM.xls


+ Tên file: 22.000 NGUYEN KIM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\100.000 NGUYEN KIM\100.000 NGUYEN KIM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2768. 38.200 NGUYEN KIM.xls


+ Tên file: 38.200 NGUYEN KIM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\100.000 NGUYEN KIM\100.000 NGUYEN KIM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2769. 43.000 NGUYEN KIM.xls


+ Tên file: 43.000 NGUYEN KIM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\100.000 NGUYEN KIM\100.000 NGUYEN KIM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2770. 01.Tong giam doc-chu tich hoi dong quan tri cac cty lon tai tphcm(1023 thanh vien).xls


+ Tên file: 01.Tong giam doc-chu tich hoi dong quan tri cac cty lon tai tphcm(1023 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2771. 02.Giam doc cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(5982 thanh vien)-co email.xls


+ Tên file: 02.Giam doc cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(5982 thanh vien)-co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2772. 03.Giam doc cap cao nguoi nuoc ngoai dang lam viec tai TPHCM(252 thanh vien)-co email.xls


+ Tên file: 03.Giam doc cap cao nguoi nuoc ngoai dang lam viec tai TPHCM(252 thanh vien)-co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2773. 03.Quan ly cap cao cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(6865 thanh vien)-co email.xls


+ Tên file: 03.Quan ly cap cao cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(6865 thanh vien)-co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2774. 04.Cau lac bo doanh nhan 2030 tai thanh pho hcm(812 thanh vien)- co email.xls


+ Tên file: 04.Cau lac bo doanh nhan 2030 tai thanh pho hcm(812 thanh vien)- co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2775. 05.Cau lac bo doanh nhan tre YBA tai tphcm(771 thanh vien)- co email.xls


+ Tên file: 05.Cau lac bo doanh nhan tre YBA tai tphcm(771 thanh vien)- co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2776. 06.Cau lac bo doanh nhan SG tai thanh pho hcm(622 thanh vien).xls


+ Tên file: 06.Cau lac bo doanh nhan SG tai thanh pho hcm(622 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2777. 07.Cau lac bo doanh nhan Dat Viet tai thanh pho hcm(426 thanh vien).xls


+ Tên file: 07.Cau lac bo doanh nhan Dat Viet tai thanh pho hcm(426 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2778. 08.Cau lac bo doanh nhan SIYB tai thanh pho hcm(129 thanh vien).xls


+ Tên file: 08.Cau lac bo doanh nhan SIYB tai thanh pho hcm(129 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2779. 09.Doanh nhan co thuong hieu hang dau tai tphcm(59 thanh vien).xlsx


+ Tên file: 09.Doanh nhan co thuong hieu hang dau tai tphcm(59 thanh vien).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2780. 10.Dien dan quan tri doanh nghiep tai tphcm(3416 thanh vien).xls


+ Tên file: 10.Dien dan quan tri doanh nghiep tai tphcm(3416 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2781. 10000 CONG TY XAY DUNG DIA OC VN.xls


+ Tên file: 10000 CONG TY XAY DUNG DIA OC VN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2782. 1001 GD.xls


+ Tên file: 1001 GD.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2783. 1011 DN DANG HOAT DONG TAI TPHCM.xls


+ Tên file: 1011 DN DANG HOAT DONG TAI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2784. 1090 GĐ CTY.xls


+ Tên file: 1090 GĐ CTY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2785. 1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC


+ Tên file: 1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC
+ Định dạng: .DOC
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2786. 1200 Quan Ly Va Giam Doc.xlsx


+ Tên file: 1200 Quan Ly Va Giam Doc.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2787. 1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls


+ Tên file: 1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2788. 159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls


+ Tên file: 159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2789. 1637 nha hang khach san tp hcm.xlsx


+ Tên file: 1637 nha hang khach san tp hcm.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2790. 1700 khach hang hiep hoi Tphcm.xlsx


+ Tên file: 1700 khach hang hiep hoi Tphcm.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2791. 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM - ko so dt- co email.xls


+ Tên file: 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM - ko so dt- co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2792. 200 KH hiep hoi doanh nhan- co email.xlsx


+ Tên file: 200 KH hiep hoi doanh nhan- co email.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2793. 2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS


+ Tên file: 2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2794. 2114 GD Tphcm.xls


+ Tên file: 2114 GD Tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2795. 256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS


+ Tên file: 256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2796. 300 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TP.HCM.xls


+ Tên file: 300 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TP.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2797. 3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls


+ Tên file: 3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2798. 35.Cac cong ty thuoc linh vuc xay dung tai tphcm(711 thanh vien).xls


+ Tên file: 35.Cac cong ty thuoc linh vuc xay dung tai tphcm(711 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2799. 38.Doanh nghiep 100% von nuoc ngoai vpdd tai tphcm(2806 thanh vien).xls


+ Tên file: 38.Doanh nghiep 100% von nuoc ngoai vpdd tai tphcm(2806 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2800. 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls


+ Tên file: 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2801. 48.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Dong Nai(272 thanh vien).xlsx


+ Tên file: 48.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Dong Nai(272 thanh vien).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2802. 49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx


+ Tên file: 49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2803. 5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls


+ Tên file: 5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/05/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2804. 50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls


+ Tên file: 50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2805. 500 GIÁM ĐỐC KINH DOANH TAI TP.HCM.xls


+ Tên file: 500 GIÁM ĐỐC KINH DOANH TAI TP.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2806. 54 danh sach 9700 giam doc tai tphcm version2.xls


+ Tên file: 54 danh sach 9700 giam doc tai tphcm version2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2807. 55.Cac cong ty trong cac khu cong nghiep tren toan quoc(3061 thanh vien).xls


+ Tên file: 55.Cac cong ty trong cac khu cong nghiep tren toan quoc(3061 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2808. 57.Doanh nghiep moi thanh lap 8 thang 2010 tai tphcm(8200 thanh vien).xls


+ Tên file: 57.Doanh nghiep moi thanh lap 8 thang 2010 tai tphcm(8200 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2809. 58.Cong ty nganh thep toan quoc(1600 thanh vien).xls


+ Tên file: 58.Cong ty nganh thep toan quoc(1600 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2810. 67.Danh sach thanh vien hiep hoi nu doanh nhan Ha Noi.xls


+ Tên file: 67.Danh sach thanh vien hiep hoi nu doanh nhan Ha Noi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2811. 6768 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls


+ Tên file: 6768 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2812. 68.Danh sach CEO - marketing tai TpHCM - HaNoi.xls


+ Tên file: 68.Danh sach CEO - marketing tai TpHCM - HaNoi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2813. 680 GIÁM ĐỐC ĐỒNG NAI moi thanh lap.xls


+ Tên file: 680 GIÁM ĐỐC ĐỒNG NAI moi thanh lap.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2814. 9800 GIAM DOC TPHCM.xls


+ Tên file: 9800 GIAM DOC TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2815. DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2816. Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls


+ Tên file: Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2817. DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2818. danh sach doanh nhan cong giao tp hcm (152).xls


+ Tên file: danh sach doanh nhan cong giao tp hcm (152).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2819. Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls


+ Tên file: Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/07/2010
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2820. Danh sach khach hang VCCI.xls


+ Tên file: Danh sach khach hang VCCI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2821. DANH SACH LANH DAO 240 CONG TY.xls


+ Tên file: DANH SACH LANH DAO 240 CONG TY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2822. Danh sách 838 giám đốc cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai DS moi.xls


+ Tên file: Danh sách 838 giám đốc cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai DS moi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2823. DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx


+ Tên file: DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2824. TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls


+ Tên file: TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2825. TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls


+ Tên file: TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2826. TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls


+ Tên file: TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2827. AN TOAN- HE THONG & THIET BI KIEM TRA AN TOAN.doc


+ Tên file: AN TOAN- HE THONG & THIET BI KIEM TRA AN TOAN.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2828. BANG-BANG-BANG DAN,BANG CONG NGHIEP-DICH VU.doc


+ Tên file: BANG-BANG-BANG DAN,BANG CONG NGHIEP-DICH VU.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2829. BAO HO LAO DONG - TTRANG PHUC,NON,THIET BI....doc


+ Tên file: BAO HO LAO DONG - TTRANG PHUC,NON,THIET BI....doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2830. BAO TRI - CAO OC, VAN PHONG, NHA XUONG... DICH VU-THIET BI.doc


+ Tên file: BAO TRI - CAO OC, VAN PHONG, NHA XUONG... DICH VU-THIET BI.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2831. BAO VE-DICH VU TUAN TRA - AN NINH HE THONG ,THIET BI KIEM TRA...doc


+ Tên file: BAO VE-DICH VU TUAN TRA - AN NINH HE THONG ,THIET BI KIEM TRA...doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2832. CHO VAY TAI CHINH MUA OTO - DIA OC (NGAN HANG - QUY TAI CHINH).doc


+ Tên file: CHO VAY TAI CHINH MUA OTO - DIA OC (NGAN HANG - QUY TAI CHINH).doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/12/2008
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2833. CHUONG BAO-HE THONG- TROM-HE THONG CHUONG CHONG BAO TROM.doc


+ Tên file: CHUONG BAO-HE THONG- TROM-HE THONG CHUONG CHONG BAO TROM.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2834. Cty TAN TRUONG SON CO PHAN XUAT NHAP KHAU.doc


+ Tên file: Cty TAN TRUONG SON CO PHAN XUAT NHAP KHAU.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2835. DIEN THOAI - DIEN THOAI DI DONG COMPANIES.doc


+ Tên file: DIEN THOAI - DIEN THOAI DI DONG COMPANIES.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/12/2008
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2836. DIEN TU-CHUONG BAO DONG-DICH VU SUA CHUA-BAO DUONG.doc


+ Tên file: DIEN TU-CHUONG BAO DONG-DICH VU SUA CHUA-BAO DUONG.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2837. eCOMMERCE - WEBSITE DESIGN COMPANIES IN VIET NAM.doc


+ Tên file: eCOMMERCE - WEBSITE DESIGN COMPANIES IN VIET NAM.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/12/2008
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2838. QUA TANG - QUANG CAO COMPANIES IN VIET NAM.doc


+ Tên file: QUA TANG - QUANG CAO COMPANIES IN VIET NAM.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2839. Van Phong Pham - Trang Thiet Bi Van Phong.doc


+ Tên file: Van Phong Pham - Trang Thiet Bi Van Phong.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/02/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2840. VI TINH VA TIN HOC COMPANIES IN VIET NAM (22-01-2009).doc


+ Tên file: VI TINH VA TIN HOC COMPANIES IN VIET NAM (22-01-2009).doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/01/2009
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2841. 231-Hoi Doanh Nghiep Quan Phu Nhan HCM- email.xlsx


+ Tên file: 231-Hoi Doanh Nghiep Quan Phu Nhan HCM- email.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2842. 241-DSKH WHITE PALACE-co email.xls


+ Tên file: 241-DSKH WHITE PALACE-co email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2843. 92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.doc


+ Tên file: 92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2844. 92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.xlsx


+ Tên file: 92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2845. Danh sach hoi vien Ninh Binh.doc


+ Tên file: Danh sach hoi vien Ninh Binh.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2846. Danh sach hoi vien Ninh Binh.xlsx


+ Tên file: Danh sach hoi vien Ninh Binh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2847. Hoi Doanh Nhan Binh Thanh.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Binh Thanh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2848. Hoi Doanh Nhan Tre Binh Chanh Co So DD.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Tre Binh Chanh Co So DD.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2849. Hoi Doanh Nhan Tre Binh Thuan Le Ut Luong.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Tre Binh Thuan Le Ut Luong.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2850. Hoi Doanh Nhan Tre HCM Le Ut Luong.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Tre HCM Le Ut Luong.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2851. Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh Le Ut Luong.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh Le Ut Luong.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2852. Hoi Doanh Nhan Tre Vung Tau Le Ut Luong.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Tre Vung Tau Le Ut Luong.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2853. Hoi Doanh Nhan Viet Kieu.xlsx


+ Tên file: Hoi Doanh Nhan Viet Kieu.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2854. KH BINH DUONG.xlsx


+ Tên file: KH BINH DUONG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2855. KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx


+ Tên file: KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2856. khách hàng cần thơ.xlsx


+ Tên file: khách hàng cần thơ.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2857. Thông Tin Các Hội Doanh Nhân HCM.xlsx


+ Tên file: Thông Tin Các Hội Doanh Nhân HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2858. 102.767 Khchs hàng PG Bank.xlsx


+ Tên file: 102.767 Khchs hàng PG Bank.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2859. 231 DS TIET KIEM QUAN 10.xls


+ Tên file: 231 DS TIET KIEM QUAN 10.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2860. 239 DS TIET KIEM PHU NHUAN.xls


+ Tên file: 239 DS TIET KIEM PHU NHUAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2861. 65.000 KH ACB.xls


+ Tên file: 65.000 KH ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2862. 65.000 KH CA NHAN ACB.xlsx


+ Tên file: 65.000 KH CA NHAN ACB.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2863. 6700 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls


+ Tên file: 6700 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2864. 679 DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls


+ Tên file: 679 DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2865. 746 DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls


+ Tên file: 746 DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2866. DSKH NGAN HANG ACB 2514.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG ACB 2514.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2867. DSKH NGAN HANG ACB QUAN 3 888.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG ACB QUAN 3 888.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2868. DSKH NGAN HANG ACB TIET KIEM 5000.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG ACB TIET KIEM 5000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2869. DSKH NGAN HANG DONG A GO VAP 3.100.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A GO VAP 3.100.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2870. DSKH NGAN HANG DONG A LE VAN SY 725.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A LE VAN SY 725.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2871. DSKH NHAN CO TUC BANG TIEN MAT TAI HCM HN NAM 2010 1.650.xls


+ Tên file: DSKH NHAN CO TUC BANG TIEN MAT TAI HCM HN NAM 2010 1.650.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2872. DSKH NU GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 1 1650.xls


+ Tên file: DSKH NU GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 1 1650.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2873. PG Bank--.xls


+ Tên file: PG Bank--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2874. R khach hang acb.xlsx


+ Tên file: R khach hang acb.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2875. sacom thanh tri--.doc


+ Tên file: sacom thanh tri--.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2876. SỐ 404. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls


+ Tên file: SỐ 404. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2877. SỐ 405DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls


+ Tên file: SỐ 405DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2878. SỐ 408. DS 3400 KH GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls


+ Tên file: SỐ 408. DS 3400 KH GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2879. 11. Danh sách 21.300 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 11. Danh sách 21.300 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2880. 13. Danh sách 7.600 Nhà Giàu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 13. Danh sách 7.600 Nhà Giàu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2881. 22. Danh sách 1.700 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 22. Danh sách 1.700 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2882. 32. Danh sách 1.000 CEO tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 32. Danh sách 1.000 CEO tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2883. 36. Danh sách 6.600 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại các Tỉnh.xls


+ Tên file: 36. Danh sách 6.600 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại các Tỉnh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2884. 41. Danh sách 4.800 Phụ Huynh có Học Sinh đi Du Học Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 41. Danh sách 4.800 Phụ Huynh có Học Sinh đi Du Học Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2885. 42. Danh sách 5.500 Sinh viên Trường Đại Học tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 42. Danh sách 5.500 Sinh viên Trường Đại Học tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2886. 45. Danh sách 24.000 Khách hàng nhận tiền Kiều Hối trên cả nước.xls


+ Tên file: 45. Danh sách 24.000 Khách hàng nhận tiền Kiều Hối trên cả nước.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2887. 7. Danh sách 3603 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 7. Danh sách 3603 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2888. 9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2889. Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK Khoảng 3.000.xls


+ Tên file: Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK Khoảng 3.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\47. Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng_Tp. Hồ Chí Minh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2890. 20072011 BLD HOI SO VA CONG TY TRUC THUOC T7.pdf


+ Tên file: 20072011 BLD HOI SO VA CONG TY TRUC THUOC T7.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 10/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\47. Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng_Tp. Hồ Chí Minh\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2891. 1-19-09.sms


+ Tên file: 1-19-09.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2892. 1. Viettel 25-09.sms


+ Tên file: 1. Viettel 25-09.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2893. 2.mobi-23-9.sms


+ Tên file: 2.mobi-23-9.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2894. 1h30.mobi.duongdvd.1-19-09.25995.sms


+ Tên file: 1h30.mobi.duongdvd.1-19-09.25995.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\19.9.duongdvd\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2895. 1h30.mobi.duongdvd.2-19-09.23981.sms


+ Tên file: 1h30.mobi.duongdvd.2-19-09.23981.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\19.9.duongdvd\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2896. 8h.mobi.duongdvd.1-20-09.26978.sms


+ Tên file: 8h.mobi.duongdvd.1-20-09.26978.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\20.9.duongdvd\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2897. 8h.mobi.duongdvd.2-20-09.23023.sms


+ Tên file: 8h.mobi.duongdvd.2-20-09.23023.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\20.9.duongdvd\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2898. duongdvd.2.mobi-23-9.30554.sms


+ Tên file: duongdvd.2.mobi-23-9.30554.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\23.9.duongdvd\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2899. ok.duongdvd.1.vietel - 23-09.30575.29780.sms


+ Tên file: ok.duongdvd.1.vietel - 23-09.30575.29780.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\23.9.duongdvd\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2900. duong.1. Mobi - 24 -09.28732.sms


+ Tên file: duong.1. Mobi - 24 -09.28732.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\24.9.duong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2901. ok.duong.2. Vietel - 24-09.25200.24740.sms


+ Tên file: ok.duong.2. Vietel - 24-09.25200.24740.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\24.9.duong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2902. duong.2. Vietel 26-09.25434.sms


+ Tên file: duong.2. Vietel 26-09.25434.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\26.9.duongdvd\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2903. 8h30.duong.1. Mobi 29-09.35043.sms


+ Tên file: 8h30.duong.1. Mobi 29-09.35043.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\29.9.duong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2904. 8h30.duong.2. Viettell 29-09.25714.25154.sms


+ Tên file: 8h30.duong.2. Viettell 29-09.25714.25154.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\29.9.duong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2905. Spam file goc.xls


+ Tên file: Spam file goc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2906. TAO SO DONG NHAU hang loat.xls


+ Tên file: TAO SO DONG NHAU hang loat.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2907. 999.xlsx


+ Tên file: 999.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\096\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2908. 888 xanh.xlsx


+ Tên file: 888 xanh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\096\Xanh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2909. 097x666 +++.xlsx


+ Tên file: 097x666 +++.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2910. 1. Vietel - 30-09.sms


+ Tên file: 1. Vietel - 30-09.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2911. 2. Vietel 30-09.sms


+ Tên file: 2. Vietel 30-09.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2912. 688.xlsx


+ Tên file: 688.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2913. 789 ++.xlsx


+ Tên file: 789 ++.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2914. abab.xlsx


+ Tên file: abab.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2915. Tam hoa 3-5-7 ++.xlsx


+ Tên file: Tam hoa 3-5-7 ++.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A

2917. abc.abc.xlsx


+ Tên file: abc.abc.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\da gui\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2918. abcd.abcd ++.xlsx


+ Tên file: abcd.abcd ++.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\da gui\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2919. 097x999 +++ xanh.xlsx


+ Tên file: 097x999 +++ xanh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\Xanh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2920. soi guong ++ xanh.xlsx


+ Tên file: soi guong ++ xanh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\Xanh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2921. 016xx6666.xlsx


+ Tên file: 016xx6666.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\11 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2922. ngu quy.xlsx


+ Tên file: ngu quy.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\11 SO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2923. 1.danh sach doan doanh nghiep thap tung chu tich nuoc qua cac nuoc Chau Au.xls


+ Tên file: 1.danh sach doan doanh nghiep thap tung chu tich nuoc qua cac nuoc Chau Au.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2924. 1000 khach hang Him lam kinh tẻ moi nhat gia 900K.xls


+ Tên file: 1000 khach hang Him lam kinh tẻ moi nhat gia 900K.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2925. 10800-Master Database-email dt ban(1).xls


+ Tên file: 10800-Master Database-email dt ban(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2926. 1585 Nhan vien Phong kinh doanh HCM.xls


+ Tên file: 1585 Nhan vien Phong kinh doanh HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2927. 24-danh sach ban chap hanh hoi tin hoc Vietnam nhiem ky 6.xls


+ Tên file: 24-danh sach ban chap hanh hoi tin hoc Vietnam nhiem ky 6.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2928. 52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls


+ Tên file: 52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2929. 660-GOOD Cham soc khach hang 3 - ML.xls


+ Tên file: 660-GOOD Cham soc khach hang 3 - ML.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2930. DANH BA GELEXIMCO.xls


+ Tên file: DANH BA GELEXIMCO.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2931. DANH SACH TOT NGHIEP THANG 3-2011.xls


+ Tên file: DANH SACH TOT NGHIEP THANG 3-2011.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2932. DATA Anh Quang,.xlsx


+ Tên file: DATA Anh Quang,.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2933. Lead2010825.xls


+ Tên file: Lead2010825.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2934. LostFile Word 784096.DOC


+ Tên file: LostFile Word 784096.DOC
+ Định dạng: .DOC
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2935. Mipec - details sold units(1).xls


+ Tên file: Mipec - details sold units(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2936. PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2937. R 680 LUAT SU.xls


+ Tên file: R 680 LUAT SU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2938. TỔNG HỢP 260 CLB DN VIET NAM.xls


+ Tên file: TỔNG HỢP 260 CLB DN VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2939. Gumac.VN Orders 2020.rar


+ Tên file: Gumac.VN Orders 2020.rar
+ Định dạng: .rar
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/03/2021
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\C-2021-Update New 2021\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!