About Me

Danh sách các file data số điện thoại tiềm năng miễn phí 2021 chia sẻ từ 2001-2500

Danh sách các file data khách hàng tiềm năng chia sẻ từ 2001-2500

Bạn có thể xem bài viết tổng tại đây: TẢI DATA SỐ ĐIỆN THOẠI 2021

Danh sách data số điện thoại khách hàng từ 2001-2500


2001. The Estella.xlsx


+ Tên file: The Estella.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2002. The Everich 1.xls


+ Tên file: The Everich 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2003. The Manor 1 UPDATED 14.2.2014 mới.xls


+ Tên file: The Manor 1 UPDATED 14.2.2014 mới.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2004. The Manor 1 UPDATED.xls


+ Tên file: The Manor 1 UPDATED.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2005. the manor 160 chu nha gui (31-12).xls


+ Tên file: the manor 160 chu nha gui (31-12).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2006. the two gamuda 2.xlsx


+ Tên file: the two gamuda 2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/06/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2007. THE VISTA.xlsx


+ Tên file: THE VISTA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2008. THEO DÕI KHÁCH HÀNG PHÁT SINH.xls


+ Tên file: THEO DÕI KHÁCH HÀNG PHÁT SINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2009. theo dõi khách hàng.xls


+ Tên file: theo dõi khách hàng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2010. Thông tin KH Event 08 01 2012 (Ngôi sao DN) tổng hợp.xls


+ Tên file: Thông tin KH Event 08 01 2012 (Ngôi sao DN) tổng hợp.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2011. TIEN DO CUOC KY T02.xls


+ Tên file: TIEN DO CUOC KY T02.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2012. TNR Goldmark City.xlsx


+ Tên file: TNR Goldmark City.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2013. Tong-hop-KH-da-mua-Park-Hill-2018.xlsx


+ Tên file: Tong-hop-KH-da-mua-Park-Hill-2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/06/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2014. topaz-sg pearl.xlsx


+ Tên file: topaz-sg pearl.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2015. Trang An Complex.xlsx


+ Tên file: Trang An Complex.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2016. Trung Van 17T1-17T2 .xls.xlsx


+ Tên file: Trung Van 17T1-17T2 .xls.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2017. Trung Van CT1.xls.xlsx


+ Tên file: Trung Van CT1.xls.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2018. Tàng Kinh Kát-pas 123456 2 lan.xlsx


+ Tên file: Tàng Kinh Kát-pas 123456 2 lan.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2019. tổng.xlsx


+ Tên file: tổng.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2020. VH Metropolis T3.2018.xlsx


+ Tên file: VH Metropolis T3.2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2021. VH Riverside 2018.xls


+ Tên file: VH Riverside 2018.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2022. VHR - HAMONY T4.2018.xls


+ Tên file: VHR - HAMONY T4.2018.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2023. VHR - RIVERSIDE2018.xls


+ Tên file: VHR - RIVERSIDE2018.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2024. VHR-TDH.xlsx


+ Tên file: VHR-TDH.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2025. VHR-TRAN DUY HUNG.xlsx


+ Tên file: VHR-TRAN DUY HUNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2026. Vin Thang Long - Biệt thự - liền kề.xlsm


+ Tên file: Vin Thang Long - Biệt thự - liền kề.xlsm
+ Định dạng: .xlsm
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2027. VINACONEX 1- khautduy tien.xls


+ Tên file: VINACONEX 1- khautduy tien.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2028. Vinhome Metropolis T3.2018.xlsx


+ Tên file: Vinhome Metropolis T3.2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2029. Vinhomes Skylake T4.2018.xlsx


+ Tên file: Vinhomes Skylake T4.2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2030. Vinhomes Thăng Long - Biệt thự - liền kề.xlsm


+ Tên file: Vinhomes Thăng Long - Biệt thự - liền kề.xlsm
+ Định dạng: .xlsm
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2031. Vinpearl Phú Quốc.xlsx


+ Tên file: Vinpearl Phú Quốc.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2032. vm.docx


+ Tên file: vm.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2033. VOV Me tri plaza.xls.xlsx


+ Tên file: VOV Me tri plaza.xls.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2034. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 19500 KH MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 19500 KH MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bao hiem\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2035. 219 trung kinh.xlsx


+ Tên file: 219 trung kinh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2036. 3.000 KHÁCH Masteri.xlsx


+ Tên file: 3.000 KHÁCH Masteri.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2037. Condotel Nha Trang.xlsx


+ Tên file: Condotel Nha Trang.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2038. Condotel va Bietthubien PhuQuoc.xlsx


+ Tên file: Condotel va Bietthubien PhuQuoc.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/01/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2039. CT3 trung van.xls


+ Tên file: CT3 trung van.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2040. CT4 Eco Green City (1).xls


+ Tên file: CT4 Eco Green City (1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2041. Danh sach 1200 khach hang cua du an Saigon Pearl tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 1200 khach hang cua du an Saigon Pearl tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2042. Danh sach 132 khach hang can ho the Canary Binh Duong.xls


+ Tên file: Danh sach 132 khach hang can ho the Canary Binh Duong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2043. DANH SACH KHACH HANG 1200 VIP MUA CĂN HỘ SAIGON PEARL TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 1200 VIP MUA CĂN HỘ SAIGON PEARL TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2044. DANH SACH KHACH HANG 12400 KHÁCH HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN TIỀM NĂNG TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 12400 KHÁCH HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN TIỀM NĂNG TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2045. DANH SACH KHACH HANG 1700 VIP MUA CĂN HỘ QUẬN 2 TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 1700 VIP MUA CĂN HỘ QUẬN 2 TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2046. DANH SACH KHACH HANG 4300 KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CAO CẤP PHÚ MỸ HƯNG.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 4300 KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CAO CẤP PHÚ MỸ HƯNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2047. DANH SACH KHACH HANG 450 KH MUA CĂN HỘ THE MANOR TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 450 KH MUA CĂN HỘ THE MANOR TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2048. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 12.000 PMH.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 12.000 PMH.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2049. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 2 DU AN ICON 56.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 2 DU AN ICON 56.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2050. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 240 KHANH HOI Q4-C,D.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 240 KHANH HOI Q4-C,D.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2051. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 250 PANNONAMA PMH Q7.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 250 PANNONAMA PMH Q7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2052. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 3000 KH PHU MY HUNG.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 3000 KH PHU MY HUNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2053. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 369 BELLEZA QUAN 7.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 369 BELLEZA QUAN 7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2054. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 466 KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SUNRISE CITY.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 466 KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SUNRISE CITY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2055. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK A.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK A.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2056. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK B.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK B.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2057. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK C.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2058. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK D.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK D.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2059. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 518 SAI GON MIA.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 518 SAI GON MIA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2060. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 521 250 KH Everich.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 521 250 KH Everich.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2061. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 53 DS KH MUA H-ANH-GIA LAI 3 Q7.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 53 DS KH MUA H-ANH-GIA LAI 3 Q7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2062. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 54 DS 1300 KH SO HUU CAN HO HIM LAM QUAN 2.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 54 DS 1300 KH SO HUU CAN HO HIM LAM QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2063. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 55 DS 600 KH AN PHU AN KHANH QUAN 2.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 55 DS 600 KH AN PHU AN KHANH QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2064. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 560 FLORITA.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 560 FLORITA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2065. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 687 kh mua Chung Cư Phú Mỹ.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 687 kh mua Chung Cư Phú Mỹ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2066. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Ascent Thảo Điền.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Ascent Thảo Điền.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2067. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Bat dong san dat nen Him Lam quan 7 tai tphcm(552 thanh vien).xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Bat dong san dat nen Him Lam quan 7 tai tphcm(552 thanh vien).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2068. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Cantavil Q2.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Cantavil Q2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2069. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - CH NEW SÀI GÒN Q7.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - CH NEW SÀI GÒN Q7.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2070. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - CHUNG CU MINH THANH Q7.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - CHUNG CU MINH THANH Q7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2071. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - contrexim Q4.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - contrexim Q4.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2072. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DATA Kim Cương (H+B).xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DATA Kim Cương (H+B).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2073. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DATA Rivercity.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DATA Rivercity.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2074. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 550 KHÁCH MUA CĂN HỘ SÀI GÒN ROYAL - QUẬN 4.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 550 KHÁCH MUA CĂN HỘ SÀI GÒN ROYAL - QUẬN 4.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2075. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 810 KHÁCH MUA CĂN HỘ MILLENNIUM - QUẬN 4.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 810 KHÁCH MUA CĂN HỘ MILLENNIUM - QUẬN 4.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2076. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2077. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH 1300 SAIGON PEARL.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH 1300 SAIGON PEARL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2078. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH CH ORIENT APARTMENT Q4.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH CH ORIENT APARTMENT Q4.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2079. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH CH RIVER GARDEN THAO DIEN Q2.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH CH RIVER GARDEN THAO DIEN Q2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2080. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH Everich Q7.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH Everich Q7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2081. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Estella Heights.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Estella Heights.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2082. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Galaxg 9.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Galaxg 9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2083. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - GateWay (230).xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - GateWay (230).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2084. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Grand nest- đất nền.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Grand nest- đất nền.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2085. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Happy valley.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Happy valley.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2086. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Lakeview City Full.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Lakeview City Full.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2087. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - luxcity.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - luxcity.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2088. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - M-ONE.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - M-ONE.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2089. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower1-Occupants.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower1-Occupants.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2090. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower2-Occupants.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower2-Occupants.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2091. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower3-Occupants.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower3-Occupants.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2092. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower4-Occupants.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower4-Occupants.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2093. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower5-Occupants.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower5-Occupants.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2094. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Midtown.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Midtown.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2095. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Nam Phúc.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Nam Phúc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2096. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - newcity1.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - newcity1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2097. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2098. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Riverpark 2.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Riverpark 2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2099. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Saigon South Residence bản in (2).xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Saigon South Residence bản in (2).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2100. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - SALA.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - SALA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2101. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Scenic 2.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Scenic 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2102. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Scenic Valley.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Scenic Valley.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2103. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Sunrise City View.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Sunrise City View.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2104. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Sunrise City.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Sunrise City.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2105. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - sunrise riverside.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - sunrise riverside.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2106. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Thao Dien Pearl 022015New Update.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Thao Dien Pearl 022015New Update.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2107. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - The Estella 1.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - The Estella 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2108. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - THE TRESOR.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - THE TRESOR.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2109. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - The-Sun-Avenue.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - The-Sun-Avenue.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2110. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Tropic Garden.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Tropic Garden.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2111. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Victoria Village.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Victoria Village.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2112. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - VISTA VERDE.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - VISTA VERDE.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2113. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - VISTA VERDE 1.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - VISTA VERDE 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2114. DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - XI Resident Information.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - XI Resident Information.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2115. Danh sách 500 discovery complex T6.2018.xlsx


+ Tên file: Danh sách 500 discovery complex T6.2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2116. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 100 VIP MUA CĂN HỘ HỒ GƯƠM PLAZA HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 100 VIP MUA CĂN HỘ HỒ GƯƠM PLAZA HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2117. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1369 VIP MUA CĂN HỘ TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1369 VIP MUA CĂN HỘ TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2118. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 400 VIP MUA CĂN HỘ MANDARIN TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 400 VIP MUA CĂN HỘ MANDARIN TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2119. DATA KHÁCH HÀNG 1093 Biệt Thự Biển.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 1093 Biệt Thự Biển.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2120. DATA KHÁCH HÀNG 16.700 KH MUA CAN HO CB RICHARD ELLIS(CBRE ).xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 16.700 KH MUA CAN HO CB RICHARD ELLIS(CBRE ).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2121. DATA KHÁCH HÀNG 500 VIP QUAN TÂM DỰ ÁN BĐS TP HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤT.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 500 VIP QUAN TÂM DỰ ÁN BĐS TP HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤT.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2122. DATA KHÁCH HÀNG DATA KHACH HANG VIP PHU MY HUNG KHAI THAC.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG DATA KHACH HANG VIP PHU MY HUNG KHAI THAC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2123. DATA KHÁCH HÀNG DATA DOT 1 KHACH HANG VIP BAT DONG SAN TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG DATA DOT 1 KHACH HANG VIP BAT DONG SAN TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2124. DATA KHÁCH HÀNG P5-VINHOMES (316).xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG P5-VINHOMES (316).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2125. DATA KHÁCH HÀNG P6-VINHOMES (800).xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG P6-VINHOMES (800).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2126. DATA KHÁCH HÀNG PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2127. DATA KHÁCH HÀNG Thao Dien Pearl.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG Thao Dien Pearl.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2128. DATA KHÁCH HÀNG The Estella noi that.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG The Estella noi that.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2129. DATA KHÁCH HÀNG The Manor 1 UPDATED mới.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG The Manor 1 UPDATED mới.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2130. DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 150 18.8 VCB Block C.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 150 18.8 VCB Block C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2131. DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 241 22.7 VPBank Block L- C.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 241 22.7 VPBank Block L- C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2132. DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 456 31.7 VPbank Block C.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 456 31.7 VPbank Block C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2133. DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 91 14.8 VCB Block C.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG VINHOME 91 14.8 VCB Block C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2134. DATA KHÁCH HÀNG Vinhomes Central Park L1-L2.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG Vinhomes Central Park L1-L2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2135. DS KH Riverside Palace VIP 1018.xls


+ Tên file: DS KH Riverside Palace VIP 1018.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2136. DS KH White Palace 3 VIP 618.xls


+ Tên file: DS KH White Palace 3 VIP 618.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2137. DS Khách hàng căn hộ - Phú Mỹ Hưng.xls


+ Tên file: DS Khách hàng căn hộ - Phú Mỹ Hưng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2138. DS Khách hàng đất nền Phú Mỹ Hưng.xls


+ Tên file: DS Khách hàng đất nền Phú Mỹ Hưng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2139. DSKH CH THE MANOR HN.xls


+ Tên file: DSKH CH THE MANOR HN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2140. DSKH CH THE MANOR OFFICETEL 600.xls


+ Tên file: DSKH CH THE MANOR OFFICETEL 600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2141. DSKH CH THE MANOR Q.BINH THANH 128.xls


+ Tên file: DSKH CH THE MANOR Q.BINH THANH 128.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2142. DSKH CH THE MANOR TP.HCM 432.xls


+ Tên file: DSKH CH THE MANOR TP.HCM 432.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2143. DSKH CH THE MANOR TP.HCM 619.xls


+ Tên file: DSKH CH THE MANOR TP.HCM 619.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2144. DSKH CO NHU CAU DU AN BINH DUONG 2700.xlsx


+ Tên file: DSKH CO NHU CAU DU AN BINH DUONG 2700.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2145. DSKH CO NHU CAU MUA BDS 1750.xls


+ Tên file: DSKH CO NHU CAU MUA BDS 1750.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2146. DSKH CO NHU CAU MUA BDS 3000.xlsx


+ Tên file: DSKH CO NHU CAU MUA BDS 3000.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2147. DSKH CONG TY BDS NAM TIEN.xlsx


+ Tên file: DSKH CONG TY BDS NAM TIEN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2148. DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City.xls


+ Tên file: DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2149. DSKH DU AN 6B INTRESSCO+ĐẠI PHÚC 192 .xls


+ Tên file: DSKH DU AN 6B INTRESSCO+ĐẠI PHÚC 192 .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2150. DSKH DU AN AQUAMARINE TOWN DONG NAI.xls


+ Tên file: DSKH DU AN AQUAMARINE TOWN DONG NAI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2151. DSKH DU AN COTEC PHU XUAN NHA BE 518.xls


+ Tên file: DSKH DU AN COTEC PHU XUAN NHA BE 518.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2152. DSKH DU AN HUY HOANG Q2 200 .xls


+ Tên file: DSKH DU AN HUY HOANG Q2 200 .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2153. DSKH DU AN NAM LONG - PHUOC LONG B Q9 590.xlsx


+ Tên file: DSKH DU AN NAM LONG - PHUOC LONG B Q9 590.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2154. DSKH DU AN PHAN XICH LONG PHU NHUAN 1874.xlsx


+ Tên file: DSKH DU AN PHAN XICH LONG PHU NHUAN 1874.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2155. DSKH DU AN PHU MY HUNG 2200.xls


+ Tên file: DSKH DU AN PHU MY HUNG 2200.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2156. DSKH DU AN PHU MY HUNG 3000.xls


+ Tên file: DSKH DU AN PHU MY HUNG 3000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2157. DSKH DU AN PHU MY HUNG 393.xls


+ Tên file: DSKH DU AN PHU MY HUNG 393.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2158. DSKH DU AN PHU MY HUNG THEO TUNG KHU 1044.xls


+ Tên file: DSKH DU AN PHU MY HUNG THEO TUNG KHU 1044.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2159. DSKH DU AN PHU MY HUNG TONG HOP 1100.xls


+ Tên file: DSKH DU AN PHU MY HUNG TONG HOP 1100.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2160. DSKH DU AN SADECO PHUOC KIEN VEN SONG 120.xlsx


+ Tên file: DSKH DU AN SADECO PHUOC KIEN VEN SONG 120.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2161. DSKH DU AN THAI SON 1 680.xlsx


+ Tên file: DSKH DU AN THAI SON 1 680.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2162. DSKH DU AN THAI SON 2 590.xlsx


+ Tên file: DSKH DU AN THAI SON 2 590.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2163. DSKH DU AN THANH MY LOI Q2 109.xls


+ Tên file: DSKH DU AN THANH MY LOI Q2 109.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2164. DSKH DU AN TRAN THAI - TAN AN HUY.xls


+ Tên file: DSKH DU AN TRAN THAI - TAN AN HUY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2165. DSKH HIMLAM RIVERSIDE,Q7.xls


+ Tên file: DSKH HIMLAM RIVERSIDE,Q7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2166. DSKH PX-PM VAN PHAT HUNG 272 .xls


+ Tên file: DSKH PX-PM VAN PHAT HUNG 272 .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2167. DSKH QUOC CUONG GIA LAI 30-03-11 1000.xls


+ Tên file: DSKH QUOC CUONG GIA LAI 30-03-11 1000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2168. DSKH SAVILLS 600.xls


+ Tên file: DSKH SAVILLS 600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2169. DSKH THE MANOR.xls


+ Tên file: DSKH THE MANOR.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2170. DSKH VILLA ECOLAKE BINH DUONG 154.xls


+ Tên file: DSKH VILLA ECOLAKE BINH DUONG 154.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2171. DSKH VILLA PHU GIA Q7 110.xlsx


+ Tên file: DSKH VILLA PHU GIA Q7 110.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2172. DSKH VILLA SAIGON PEARL Q. BINH THANH 100.xls


+ Tên file: DSKH VILLA SAIGON PEARL Q. BINH THANH 100.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2173. DSKH VILLA THAO DIEN Q2 124.xls


+ Tên file: DSKH VILLA THAO DIEN Q2 124.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2174. DSKH VILLA TONG HOP CAC QUAN HCM 1.000.xls


+ Tên file: DSKH VILLA TONG HOP CAC QUAN HCM 1.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2175. DSKH VILLA TONG HOP Q2.xls


+ Tên file: DSKH VILLA TONG HOP Q2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2176. DỰ ÁN THE MANOR OFFICETEL 600.xls


+ Tên file: DỰ ÁN THE MANOR OFFICETEL 600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2177. Ecolife Tay Ho.xls


+ Tên file: Ecolife Tay Ho.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/04/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2178. Ecolife To Huu.xls


+ Tên file: Ecolife To Huu.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2179. ERA TOWER.xls


+ Tên file: ERA TOWER.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2180. File Tong Vinhomes.xls


+ Tên file: File Tong Vinhomes.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2181. Five star.xlsx


+ Tên file: Five star.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2182. FLC Pham Hung.xlsx


+ Tên file: FLC Pham Hung.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2183. FLERMINHTON Q.10.xlsx


+ Tên file: FLERMINHTON Q.10.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2184. galaxy 9.xlsx


+ Tên file: galaxy 9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2185. gamuda 2.xlsx


+ Tên file: gamuda 2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2186. gamuda.xlsx


+ Tên file: gamuda.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2187. garenia full ma.xlsx


+ Tên file: garenia full ma.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2188. Golden land update 7.2017.xls


+ Tên file: Golden land update 7.2017.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2189. Golden.xls


+ Tên file: Golden.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2190. Ha Do Parkview N10.xls


+ Tên file: Ha Do Parkview N10.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2191. HAGL An Tien.xlsx


+ Tên file: HAGL An Tien.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2192. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1500 VIP MUA CĂN HỘ TIME CITY TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1500 VIP MUA CĂN HỘ TIME CITY TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2193. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2600 VIP SỞ HỮU CĂN HỘ ROYAL CITY HÀ NỘI.xls


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2600 VIP SỞ HỮU CĂN HỘ ROYAL CITY HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2194. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 3000 VIP NGÂN HÀNG LIENVIET POST BANK.xls


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 3000 VIP NGÂN HÀNG LIENVIET POST BANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2195. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5100 VIP SỞ HỮU CĂN HỘ CHUNG CƯ HÀ NỘI.xls


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5100 VIP SỞ HỮU CĂN HỘ CHUNG CƯ HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2196. hà đô.xls


+ Tên file: hà đô.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2197. DANH SACH KHACH HANG 10000 HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 10000 HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2198. DANH SACH KHACH HANG 10000 NHÂN VIÊN KINH DOANH CHỌN LỌC TẠI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 10000 NHÂN VIÊN KINH DOANH CHỌN LỌC TẠI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2199. DANH SACH KHACH HANG 1100 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU ĐỦ THÔNG TIN GIÁM ĐỐC.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 1100 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU ĐỦ THÔNG TIN GIÁM ĐỐC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2200. DANH SACH KHACH HANG 3000 TRƯỞNG PHÒNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 3000 TRƯỞNG PHÒNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2201. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 10700 CÔNG TY TPHCM ĐẦY ĐỦ TÊN, DI ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC CTY.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 10700 CÔNG TY TPHCM ĐẦY ĐỦ TÊN, DI ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC CTY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2202. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 13600 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 13600 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2203. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 13600 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI TP HCM.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 13600 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI TP HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2204. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1714 TRƯỞNG PHÒNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1714 TRƯỞNG PHÒNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2205. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5942 CÁC GIÁM ĐỐC TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5942 CÁC GIÁM ĐỐC TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2206. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 1526 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 1526 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2207. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2208. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8TR 1 THÁNG.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8TR 1 THÁNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2209. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 28300 KH THU NHẬP TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 28300 KH THU NHẬP TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2210. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI (1).xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI (1).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2211. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2212. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2213. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2214. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 1526 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 1526 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2215. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2216. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8TR 1 THÁNG.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8TR 1 THÁNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2217. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 28300 KH THU NHẬP TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 28300 KH THU NHẬP TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2218. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2219. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2220. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2221. danh sach tot nghiep DH-CD-TC.xls


+ Tên file: danh sach tot nghiep DH-CD-TC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2222. Danh sach tốt nghiệp Đại Học va mail.xls


+ Tên file: Danh sach tốt nghiệp Đại Học va mail.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2223. danh sach sinh vien dai hoc kinh te.xls


+ Tên file: danh sach sinh vien dai hoc kinh te.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2224. DATA KHÁCH HÀNG 4800 PHỤ HUYNH CÓ HỌC SINH DU HỌC QUỐC TẾ Ở TPHCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 4800 PHỤ HUYNH CÓ HỌC SINH DU HỌC QUỐC TẾ Ở TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2225. DATA KHÁCH HÀNG 5500 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 5500 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2226. DATA KHÁCH HÀNG VIP 370 THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG VIP 370 THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2227. ds giang vien (1).doc


+ Tên file: ds giang vien (1).doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2228. DANH SACH KHACH HANG 48000 ỨNG VIÊN TIMVIECNHANH.COM TẠI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 48000 ỨNG VIÊN TIMVIECNHANH.COM TẠI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Khac\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2229. 15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls


+ Tên file: 15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2230. 35. Danh sách 950 Khách hàng VIP Ngân hàng phương Đông tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 35. Danh sách 950 Khách hàng VIP Ngân hàng phương Đông tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2231. 5. Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx


+ Tên file: 5. Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2232. 6. Danh sách 4199 Khách hàng Bản Việt tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 6. Danh sách 4199 Khách hàng Bản Việt tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2233. 679 DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls


+ Tên file: 679 DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2234. 7. Danh sách 3603 Khách hàng ngân hàng Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 7. Danh sách 3603 Khách hàng ngân hàng Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2235. DANH SACH KHACH HANG 4600 NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÂN HÀNG ACB (Á CHÂU) TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 4600 NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÂN HÀNG ACB (Á CHÂU) TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2236. DANH SACH KHACH HANG 7600 NHÀ GIÀU TẠI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 7600 NHÀ GIÀU TẠI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2237. DANH SACH KHACH HANG 8000 THÀNH VIÊN THƯỜNG XUYÊN PARKSON HCM.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 8000 THÀNH VIÊN THƯỜNG XUYÊN PARKSON HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2238. DANH SACH KHACH HANG 9200 CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG 9200 CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2239. DANH SÁCH 33600 KHÁCH HÀNG THU NHẬP TRÊN 10TR TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 33600 KHÁCH HÀNG THU NHẬP TRÊN 10TR TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2240. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 100 VIP NGÂN HÀNG BIDV HÀ NỘI.doc


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 100 VIP NGÂN HÀNG BIDV HÀ NỘI.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2241. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG HABU BANK TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG HABU BANK TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2242. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG LIENVIET POST BANK TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG LIENVIET POST BANK TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2243. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG VI BANK TPHCM VÀ TOÀN VIỆT NAM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG VI BANK TPHCM VÀ TOÀN VIỆT NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2244. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1001 VIP NGÂN HÀNG ACB TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1001 VIP NGÂN HÀNG ACB TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2245. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 11720 VIP THU NHẬP TRÊN 30TR 1 THÁNG TẠI TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 11720 VIP THU NHẬP TRÊN 30TR 1 THÁNG TẠI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2246. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP NGÂN HÀNG VIETINBANK TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP NGÂN HÀNG VIETINBANK TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2247. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETIN BANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETIN BANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2248. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 150 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN QUỐC.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 150 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN QUỐC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2249. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2000 VIP GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG ANZ TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2000 VIP GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG ANZ TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2250. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2000 VIP NGÂN HÀNG PG BANK TP HCM VÀ CẢ NƯỚC.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2000 VIP NGÂN HÀNG PG BANK TP HCM VÀ CẢ NƯỚC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2251. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 21300 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 21300 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2252. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 22000 VIP THU NHẬP CAO TRÊN 1000 USD TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 22000 VIP THU NHẬP CAO TRÊN 1000 USD TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2253. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 30000 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 5 TRIỆU MỖI THÁNG.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 30000 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 5 TRIỆU MỖI THÁNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2254. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 335 VIP VAY NỢ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 335 VIP VAY NỢ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2255. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 35000 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 35000 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2256. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 3603 VIP SACOMBANK TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 3603 VIP SACOMBANK TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2257. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 41400 VIP THU NHẬP TRÊN 30 TRIỆU 1 THÁNG TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 41400 VIP THU NHẬP TRÊN 30 TRIỆU 1 THÁNG TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2258. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 4199 VIP SACOMBANK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 4199 VIP SACOMBANK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2259. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 44123 VIP THU NHẬP CAO TẠI TP HCM TRÊN 20 TRIỆU MỘT THÁNG.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 44123 VIP THU NHẬP CAO TẠI TP HCM TRÊN 20 TRIỆU MỘT THÁNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2260. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 500 VIP NGÂN HÀNG HD BANK TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 500 VIP NGÂN HÀNG HD BANK TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2261. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 500 VIP NGÂN HÀNG TECHCOM BANK TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 500 VIP NGÂN HÀNG TECHCOM BANK TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2262. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5000 NGÂN HÀNG VIP NGÂN HÀNG ACB TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5000 NGÂN HÀNG VIP NGÂN HÀNG ACB TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2263. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 50400 VIP THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU TẠI TP.HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 50400 VIP THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU TẠI TP.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2264. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5502 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NAM Á TPHCM.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5502 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NAM Á TPHCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2265. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5589 VIP MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5589 VIP MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2266. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 742 VIP CÓ THẺ KIM CƯƠNG VISA ACB TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 742 VIP CÓ THẺ KIM CƯƠNG VISA ACB TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2267. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 900 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK TPHCM VÀ TOÀN QUỐC.xlsx


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 900 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK TPHCM VÀ TOÀN QUỐC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2268. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHỮNG NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ TRONG CÁC NGÂN HÀNG HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHỮNG NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ TRONG CÁC NGÂN HÀNG HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2269. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 426 HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 426 HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2270. Danh sach 4400 thanh vien he thong trung tam mua sam Parkson tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 4400 thanh vien he thong trung tam mua sam Parkson tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2271. Danh sach 700 khach hang Diamon plazza.xls


+ Tên file: Danh sach 700 khach hang Diamon plazza.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2272. Danh sach khach hang san giao dich vang VGB TPHCM.xls


+ Tên file: Danh sach khach hang san giao dich vang VGB TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2273. Data Khach gui tiết kiệm VPbank 2018.xlsx


+ Tên file: Data Khach gui tiết kiệm VPbank 2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2274. DATA KHACH HANG 1400 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG 1400 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2275. DATA KHACH HANG 2.500 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN PHÚ-BÌNH TÂN.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG 2.500 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN PHÚ-BÌNH TÂN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2276. DATA KHACH HANG 500 KH TIẾT KIỆM NH HD BANK.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG 500 KH TIẾT KIỆM NH HD BANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2277. DATA KHACH HANG 500 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 7.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG 500 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2278. DATA KHACH HANG DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2279. DATA KHACH HANG DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2280. DATA KHÁCH HÀNG 16000 KH THU NHẬP TRUNG BÌNH CAO TRÊN 10TR 1 THÁNG HÀ NỘI.XLS


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 16000 KH THU NHẬP TRUNG BÌNH CAO TRÊN 10TR 1 THÁNG HÀ NỘI.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2281. DATA KHÁCH HÀNG 1800 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 1800 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2282. DATA KHÁCH HÀNG 2000 VIP SỬ DỤNG THẺ VISA NGÂN HÀNG Á CHÂU TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2000 VIP SỬ DỤNG THẺ VISA NGÂN HÀNG Á CHÂU TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2283. DATA KHÁCH HÀNG 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2284. DATA KHÁCH HÀNG 28300 KH THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 28300 KH THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2285. DATA KHÁCH HÀNG 5600 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 5600 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2286. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETIN BANK.xls


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETIN BANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2287. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1700 VIP NGÂN HÀNG VIBANK HN VÀ CẢ NƯỚC.xlsx


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1700 VIP NGÂN HÀNG VIBANK HN VÀ CẢ NƯỚC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2288. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5000 VIP NGÂN HÀNG ACB.xls


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5000 VIP NGÂN HÀNG ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2289. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 1000 VIP HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HABU BANK.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 1000 VIP HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HABU BANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2290. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 150 VIP NGÂN HÀNG BIDV.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 150 VIP NGÂN HÀNG BIDV.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2291. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 150 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN QUỐC.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 150 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN QUỐC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2292. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 200 VIP NGÂN HÀNG SEABANK SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 200 VIP NGÂN HÀNG SEABANK SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2293. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 500 VIP NGÂN HÀNG VIETCOM BANK SỞ GD HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 500 VIP NGÂN HÀNG VIETCOM BANK SỞ GD HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2294. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 721 VIP GIAO DỊCH VÀNG TẠI SÀN VGB HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 721 VIP GIAO DỊCH VÀNG TẠI SÀN VGB HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2295. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG HÀ NỘI 1000 VIP NGÂN HÀNG PG BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN VIỆT NAM.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG HÀ NỘI 1000 VIP NGÂN HÀNG PG BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN VIỆT NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2296. KHÁCH HÀNG TP HCM -1000 kh acb vip.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -1000 kh acb vip.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2297. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 100 VIP NGÂN HÀNG BIDV HÀ NỘI.doc


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 100 VIP NGÂN HÀNG BIDV HÀ NỘI.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2298. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 1800 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 1800 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2299. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 5500 VIP BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 5500 VIP BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2300. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 16000 KH THU NHẬP TRUNG BÌNH CAO TRÊN 10TR 1 THÁNG HÀ NỘI.XLS


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 16000 KH THU NHẬP TRUNG BÌNH CAO TRÊN 10TR 1 THÁNG HÀ NỘI.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2301. VN airline G.xlsx


+ Tên file: VN airline G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2302. VNairline P.xlsx


+ Tên file: VNairline P.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2303. 13.797 GĐ trả sau MOBILE.xls


+ Tên file: 13.797 GĐ trả sau MOBILE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2304. 14000-TB MOBIPHONE-tphcm.xls


+ Tên file: 14000-TB MOBIPHONE-tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2305. 17.000 VieTTel + MobiTIEN Q2 DO CUOC KY T02-2013.xls


+ Tên file: 17.000 VieTTel + MobiTIEN Q2 DO CUOC KY T02-2013.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2306. 17000 vittel Q2.xlsx


+ Tên file: 17000 vittel Q2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2307. 19700-viettel -tphcm.xls


+ Tên file: 19700-viettel -tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2308. 19700-viettel hcm - ok trung.xls


+ Tên file: 19700-viettel hcm - ok trung.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/08/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2309. 2000-THUÊ BAO TRẢ SAU CỦA VINAPHONE-tphcm-co tien cuoc.xls


+ Tên file: 2000-THUÊ BAO TRẢ SAU CỦA VINAPHONE-tphcm-co tien cuoc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2310. 3.000 ds kh phunhuan trasau.xls


+ Tên file: 3.000 ds kh phunhuan trasau.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2311. 40.000 Thue bao tra sau - HaNoi-co dia chi ro rang.XLS


+ Tên file: 40.000 Thue bao tra sau - HaNoi-co dia chi ro rang.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2312. 50000-Thuê bao trả sau mobifone-tphcm.xls


+ Tên file: 50000-Thuê bao trả sau mobifone-tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2313. 8.000 ds kh go vap trasau.xls


+ Tên file: 8.000 ds kh go vap trasau.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2314. cuoccaobinhthanh Note Trung BT.xls


+ Tên file: cuoccaobinhthanh Note Trung BT.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2315. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 11.000 BINH THANH.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 11.000 BINH THANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2316. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 13.300 PHU NHUAN.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 13.300 PHU NHUAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2317. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.000 QUAN 11.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.000 QUAN 11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2318. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.300 QUAN 6.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.300 QUAN 6.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2319. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.500 QUAN 2.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.500 QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2320. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.500 QUAN 3.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.500 QUAN 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2321. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 15.300 QUAN 7.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 15.300 QUAN 7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2322. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 18.000 QUAN 9.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 18.000 QUAN 9.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2323. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 19.300 BINH TAN.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 19.300 BINH TAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2324. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 2.300 CU CHI.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 2.300 CU CHI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2325. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 2.700 NHA BE.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 2.700 NHA BE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2326. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 GO VAP.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 GO VAP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2327. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 HOC MON.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 HOC MON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2328. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 10.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 10.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2329. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 12.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 12.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2330. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 8.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 8.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2331. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 TAN BINH.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 TAN BINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2332. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 TAN PHU.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 TAN PHU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2333. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 THU DUC.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 THU DUC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2334. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 5.800 BINH CHANH.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 5.800 BINH CHANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2335. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 6.600 QUAN 1.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 6.600 QUAN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2336. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 7.500 QUAN 5.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 7.500 QUAN 5.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2337. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 8.000 QUAN 4.xls


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 8.000 QUAN 4.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2338. DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2339. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 50000 THÀNH VIÊN MOBIFONE TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 50000 THÀNH VIÊN MOBIFONE TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2340. HÀ NỘI - DANH SACH KHACH HANG 1100 VIP VIETTEL.xls


+ Tên file: HÀ NỘI - DANH SACH KHACH HANG 1100 VIP VIETTEL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2341. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI QUAN 9.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI QUAN 9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2342. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI THU DUC.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI THU DUC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2343. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 12000 VIP VÀNG MOBIFONE TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 12000 VIP VÀNG MOBIFONE TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2344. VMS1-36891 danh sach thue bao ro rang-hanoi.xls


+ Tên file: VMS1-36891 danh sach thue bao ro rang-hanoi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2345. VMS2-40438 danh sach thue bao ro rang-hanoi.XLS


+ Tên file: VMS2-40438 danh sach thue bao ro rang-hanoi.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2346. VMS3-22737 danh sach thue bao ro rang-hanoi.xls


+ Tên file: VMS3-22737 danh sach thue bao ro rang-hanoi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2347. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 32300 VIP SỞ HỮU XE HƠI TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 32300 VIP SỞ HỮU XE HƠI TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2348. KHÁCH HÀNG TP HCM -1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2349. KHÁCH HÀNG TP HCM -7000-Khách-Hàng-Mua-XE-FORD1.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -7000-Khách-Hàng-Mua-XE-FORD1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2350. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 7200 KHÁCH HÀNG SỞ HỮU XE HƠI Ở HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 7200 KHÁCH HÀNG SỞ HỮU XE HƠI Ở HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2351. MES sales performance August 2015.xls


+ Tên file: MES sales performance August 2015.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2352. DATA - 1.600 EMAIL KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 1.600 EMAIL KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2353. DATA - 114 KH ta.xlsx


+ Tên file: DATA - 114 KH ta.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2354. DATA - 117 G.xlsx


+ Tên file: DATA - 117 G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2355. DATA - 120 GIÁM.xlsx


+ Tên file: DATA - 120 GIÁM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2356. DATA - 129 GIÁM.xlsx


+ Tên file: DATA - 129 GIÁM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2357. DATA - 16 GIÁM.xlsx


+ Tên file: DATA - 16 GIÁM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2358. DATA - 2.000 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 2.000 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2359. DATA - 2.100 EMAIL KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 2.100 EMAIL KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2360. DATA - 2078 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 2078 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2361. DATA - 227 KHÁCH HÀNG G.xlsx


+ Tên file: DATA - 227 KHÁCH HÀNG G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2362. DATA - 3.400 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 3.400 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2363. DATA - 300 KIx.xlsx


+ Tên file: DATA - 300 KIx.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2364. DATA - 355 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 355 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2365. DATA - 4.200 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 4.200 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2366. DATA - 5.600 GIÁM.xlsx


+ Tên file: DATA - 5.600 GIÁM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2367. DATA - 500 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 500 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2368. DATA - 600 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 600 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2369. DATA - 7.700 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 7.700 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2370. DATA - 723 EMAIL G.xlsx


+ Tên file: DATA - 723 EMAIL G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2371. DATA - 800 KH G.xlsx


+ Tên file: DATA - 800 KH G.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2372. DATA - 950 KH VIP SOUTHERN BANK TA.xlsx


+ Tên file: DATA - 950 KH VIP SOUTHERN BANK TA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2373. So Viettel 20.000 THU DUC.xls


+ Tên file: So Viettel 20.000 THU DUC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2374. So Viettel 11.000 BINH THANH.xls


+ Tên file: So Viettel 11.000 BINH THANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2375. So Viettel 20.000 TAN PHU.xls


+ Tên file: So Viettel 20.000 TAN PHU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2376. So Viettel 6.600 QUAN 1.xls


+ Tên file: So Viettel 6.600 QUAN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2377. 1000 KHÁCH CONDOTEL VIN.xlsx


+ Tên file: 1000 KHÁCH CONDOTEL VIN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2378. 102 số Park Riverside MIK Q.9 .xlsx


+ Tên file: 102 số Park Riverside MIK Q.9 .xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2379. 1500 KH IMPERIA CẬP NHẬT MỚI NHẤT Q2.xlsx


+ Tên file: 1500 KH IMPERIA CẬP NHẬT MỚI NHẤT Q2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2380. 180 Madison.xlsx


+ Tên file: 180 Madison.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2381. 2019 phat dat everich-970 q5.xls


+ Tên file: 2019 phat dat everich-970 q5.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2382. 223 số RIO VISTAR 2019 mik.xlsx


+ Tên file: 223 số RIO VISTAR 2019 mik.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2383. 2300 KH SUN GROUP-BIM GROUP-VIN GROUP.xlsx


+ Tên file: 2300 KH SUN GROUP-BIM GROUP-VIN GROUP.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2384. 24 số The Venica.xlsx


+ Tên file: 24 số The Venica.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2385. 322 Mega Village.xlsx


+ Tên file: 322 Mega Village.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2386. 325 vinh long town.xlsx


+ Tên file: 325 vinh long town.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2387. 479 số mua Condotel ĐÀ NẴNG.xlsx


+ Tên file: 479 số mua Condotel ĐÀ NẴNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2388. 567 MELOSA.xlsx


+ Tên file: 567 MELOSA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2389. 653 KHÁCH RICHMOND CITY.xlsx


+ Tên file: 653 KHÁCH RICHMOND CITY.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2390. 800 Golden Mansion DANH SÁCH KHÁCH HÀNG.xlsx


+ Tên file: 800 Golden Mansion DANH SÁCH KHÁCH HÀNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2391. 9 view update.xlsx


+ Tên file: 9 view update.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2392. ba ria city gate2019.xlsx


+ Tên file: ba ria city gate2019.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2393. BARIA CITY GATE 449 SỐ 2019.xlsx


+ Tên file: BARIA CITY GATE 449 SỐ 2019.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2394. Botanica Premier DANH SÁCH KHÁCH HÀNG.xlsx


+ Tên file: Botanica Premier DANH SÁCH KHÁCH HÀNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2395. Camranh Mystery villas 129 SỐ.xlsx


+ Tên file: Camranh Mystery villas 129 SỐ.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2396. Centana Thu Thiem Rioland.xlsx


+ Tên file: Centana Thu Thiem Rioland.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2397. CH- HIMLAMCHOLON.xlsx


+ Tên file: CH- HIMLAMCHOLON.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2398. CITY GATE.xlsx


+ Tên file: CITY GATE.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2399. CITY HOME Q2.xlsx


+ Tên file: CITY HOME Q2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2400. City-Gate.xlsx


+ Tên file: City-Gate.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2401. DANH-SÁCH-JAMILA -Khang-Diền-Full 860.xlsx


+ Tên file: DANH-SÁCH-JAMILA -Khang-Diền-Full 860.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2402. DATA 9 VIEW.xlsx


+ Tên file: DATA 9 VIEW.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2403. data DIAMOND LOTUS RIVERSIDE.xlsx


+ Tên file: data DIAMOND LOTUS RIVERSIDE.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2404. Data KT VinHome CentralPark 2019.xlsx


+ Tên file: Data KT VinHome CentralPark 2019.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2405. DS 1.100 KHÁCH MUA ĐẤT NỀN KIM OANH.xls


+ Tên file: DS 1.100 KHÁCH MUA ĐẤT NỀN KIM OANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2406. DS 1.200 KHÁCH MUA ĐẤT NỀN CÁT TƯỜNG PHÚ SINH - LONG AN.xlsx


+ Tên file: DS 1.200 KHÁCH MUA ĐẤT NỀN CÁT TƯỜNG PHÚ SINH - LONG AN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2407. DS 1.700 KH MUA GOLDEN BAY 602 - NHA TRANG.xlsx


+ Tên file: DS 1.700 KH MUA GOLDEN BAY 602 - NHA TRANG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2408. DS 110 KH MUA ĐẤT NỀN JAMONA - QUẬN 7.xlsx


+ Tên file: DS 110 KH MUA ĐẤT NỀN JAMONA - QUẬN 7.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2409. DS 111 KH MUA ĐẤT NỀN GRAND NEST KHẢI VY - QUẬN 7 - Copy (1).xlsx


+ Tên file: DS 111 KH MUA ĐẤT NỀN GRAND NEST KHẢI VY - QUẬN 7 - Copy (1).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2410. DS 2200 KH OPAL GARDEN TAI QUAN-THU-DUC.xlsx


+ Tên file: DS 2200 KH OPAL GARDEN TAI QUAN-THU-DUC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2411. DS 300 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐẢO KIM CƯƠNG - QUẬN 2.xlsx


+ Tên file: DS 300 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐẢO KIM CƯƠNG - QUẬN 2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2412. DS 370 KHÁCH MUA CĂN HỘ HOMYLAND 3 (1).xlsx


+ Tên file: DS 370 KHÁCH MUA CĂN HỘ HOMYLAND 3 (1).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2413. DS 470 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG GOLDEN LAND - QUẬN 7.xlsx


+ Tên file: DS 470 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG GOLDEN LAND - QUẬN 7.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2414. DS 540 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG NEWLAND - QUẬN 8.xlsx


+ Tên file: DS 540 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG NEWLAND - QUẬN 8.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2415. DS 540 KHÁCH MUA SHOPHOUSE CÁC DỰ ÁN HƯNG THỊNH - NOVALAND - CÁC CÔNG TY (1).xlsx


+ Tên file: DS 540 KHÁCH MUA SHOPHOUSE CÁC DỰ ÁN HƯNG THỊNH - NOVALAND - CÁC CÔNG TY (1).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2416. DS 650 KHÁCH MUA CĂN HỘ THE PARK AVENUE - QUẬN 11.xlsx


+ Tên file: DS 650 KHÁCH MUA CĂN HỘ THE PARK AVENUE - QUẬN 11.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2417. DS 680 KH MUA ĐẤT NỀN CTY PHÚC KHANG - SÀN 3-2 (1).xls


+ Tên file: DS 680 KH MUA ĐẤT NỀN CTY PHÚC KHANG - SÀN 3-2 (1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2418. DS 680 KH MUA ĐẤT NỀN Eco village CTY PHÚC KHANG.xls


+ Tên file: DS 680 KH MUA ĐẤT NỀN Eco village CTY PHÚC KHANG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2419. DS 900 KHÁCH MUA CONDOTEL MELODY QUY NHƠN.xlsx


+ Tên file: DS 900 KHÁCH MUA CONDOTEL MELODY QUY NHƠN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2420. DU AN 8X PLUS 533 HỘ.xlsx


+ Tên file: DU AN 8X PLUS 533 HỘ.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2421. OK - 3.650 KHÁCH MUA OFFICETEL TẠI CÁC DỰ ÁN.xlsx


+ Tên file: OK - 3.650 KHÁCH MUA OFFICETEL TẠI CÁC DỰ ÁN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2422. đã in 1300 KH SO HUU CH HIM LAM QUAN 7.xls


+ Tên file: đã in 1300 KH SO HUU CH HIM LAM QUAN 7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2423. 5990 Danh sách 15 dự án mới update T7.2019 Chung cư Quận 12 Tien Dien.xlsx


+ Tên file: 5990 Danh sách 15 dự án mới update T7.2019 Chung cư Quận 12 Tien Dien.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/09/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2424. OK - Danh sách 170.000 Tiết kiệm HCM Techcombank T5.2019.xlsx


+ Tên file: OK - Danh sách 170.000 Tiết kiệm HCM Techcombank T5.2019.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2425. 1094 so - HCm-Test-khách hàng mua bất động sản tại Phú Quốc.xlsx


+ Tên file: 1094 so - HCm-Test-khách hàng mua bất động sản tại Phú Quốc.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2426. 144 so - HCM-documents.tips ds-500-kh-bds-dat-xanh-hcm.xls


+ Tên file: 144 so - HCM-documents.tips ds-500-kh-bds-dat-xanh-hcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2427. 150 so - HCM-danh-sach-khach-hang-sai-gon-pearl-phan-1.xlsx


+ Tên file: 150 so - HCM-danh-sach-khach-hang-sai-gon-pearl-phan-1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2428. 3088 so - HCM KH New City Bien Hoa Dong Nai.xlsx


+ Tên file: 3088 so - HCM KH New City Bien Hoa Dong Nai.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2429. 34 so - KH Quan tam mua dat Binh Duong tu 800tr.xlsx


+ Tên file: 34 so - KH Quan tam mua dat Binh Duong tu 800tr.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2430. 379 so - HCM-Test-57 DS KH CH CarinaPLAZA TPHCM.xls.xlsx


+ Tên file: 379 so - HCM-Test-57 DS KH CH CarinaPLAZA TPHCM.xls.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2431. 405 so - MUA DAT BINH DUONG- CTY HO TRO.xls


+ Tên file: 405 so - MUA DAT BINH DUONG- CTY HO TRO.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2432. 46 so - VIP Mua can ho Quan 2 HCM.xlsx


+ Tên file: 46 so - VIP Mua can ho Quan 2 HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2433. 471 so -DatLongAntu490tr.xlsx


+ Tên file: 471 so -DatLongAntu490tr.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2434. 5124 so -Khach hang DAT NEN Binh Duong.xls


+ Tên file: 5124 so -Khach hang DAT NEN Binh Duong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2435. 74 so - KH KDC Hoa loi Binh duong.xlsx


+ Tên file: 74 so - KH KDC Hoa loi Binh duong.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2436. 968 so - Tai Chinh Quan tam Dau tu.xlsx


+ Tên file: 968 so - Tai Chinh Quan tam Dau tu.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2437. HCM-File Tong Vinhomes.xls


+ Tên file: HCM-File Tong Vinhomes.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2438. HCM-Sunrise City.xlsx


+ Tên file: HCM-Sunrise City.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2439. HCM-Test-danh-sach-khach-hang-biet-thu-thao-dien-q2-phan-1.xlsx


+ Tên file: HCM-Test-danh-sach-khach-hang-biet-thu-thao-dien-q2-phan-1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2440. HCM-Test-danh-sach-khach-hang-sky-phu-my-hung-phan-1.xlsx


+ Tên file: HCM-Test-danh-sach-khach-hang-sky-phu-my-hung-phan-1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2441. HCM-Test2-Check-File Tong Vinhomes - Update 2.xlsx


+ Tên file: HCM-Test2-Check-File Tong Vinhomes - Update 2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2442. 49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx


+ Tên file: 49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/03/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2443. 73 DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM - Quynh.xls


+ Tên file: 73 DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM - Quynh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2444. KH BINH DUONG.xlsx


+ Tên file: KH BINH DUONG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/03/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Doanh nhan\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2445. 29 danhsach cac truong hoc binh duong.xls


+ Tên file: 29 danhsach cac truong hoc binh duong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/03/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2446. 50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls


+ Tên file: 50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/03/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2447. HCM-Test-PHỤ HUYNH CÓ HỌC SINH DU HỌC QUỐC TẾ Ở TPHCM - 270893.xls


+ Tên file: HCM-Test-PHỤ HUYNH CÓ HỌC SINH DU HỌC QUỐC TẾ Ở TPHCM - 270893.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Giao duc\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2448. 1050 KHACH HANG TVSI HCM.xls


+ Tên file: 1050 KHACH HANG TVSI HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/08/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2449. 1100 KHACH HANG HSC HCM.xls


+ Tên file: 1100 KHACH HANG HSC HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2450. 4.000 KH Gửi tiền VP vip(1) 2.xls.xlsx


+ Tên file: 4.000 KH Gửi tiền VP vip(1) 2.xls.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2451. 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls.xlsx


+ Tên file: 4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2452. 449850125-DATA-KHACH-HANG-5502-Khach-Hang-Da-Gui-Tien-Ngan-Hang-Nam-A-Tai-Tp-Ho-Chi-Minh-xlsx.xlsx


+ Tên file: 449850125-DATA-KHACH-HANG-5502-Khach-Hang-Da-Gui-Tien-Ngan-Hang-Nam-A-Tai-Tp-Ho-Chi-Minh-xlsx.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2453. 5470-Khách-Hàng-VIP-CAO-CẤP-TẠI-APPOLLO1.xls


+ Tên file: 5470-Khách-Hàng-VIP-CAO-CẤP-TẠI-APPOLLO1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/08/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2454. HCM-Test-Bao hiem Full HCM.xlsx


+ Tên file: HCM-Test-Bao hiem Full HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2455. HCm-Test-Bao hiem nhan tho quan 1.xlsx


+ Tên file: HCm-Test-Bao hiem nhan tho quan 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2456. HCM-Test-Data Bao Hiem Quan 1.xlsx


+ Tên file: HCM-Test-Data Bao Hiem Quan 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2457. HCM-Test-NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN UNILEVER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: HCM-Test-NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN UNILEVER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2458. HCM-Test-VIP CAO CẤP THẺ DỤC THẨM MỸ CALI WOW TPHCM - 270893.xls


+ Tên file: HCM-Test-VIP CAO CẤP THẺ DỤC THẨM MỸ CALI WOW TPHCM - 270893.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2459. HCM-Test-VIP GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG ANZ TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: HCM-Test-VIP GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG ANZ TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2460. HCM-Test-VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: HCM-Test-VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2461. HCM-Test-VIP THU NHẬP CAO TRÊN 1000 USD TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: HCM-Test-VIP THU NHẬP CAO TRÊN 1000 USD TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2462. HCM-Test-VIP THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU TẠI TP.HCM.xls


+ Tên file: HCM-Test-VIP THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU TẠI TP.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2463. HCM-Test-VIP THU NHẬP TRÊN 30 TRIỆU 1 THÁNG TP HCM.xls


+ Tên file: HCM-Test-VIP THU NHẬP TRÊN 30 TRIỆU 1 THÁNG TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2464. HCM-Test2-VIP THU NHẬP TRÊN 30TR 1 THÁNG TẠI TPHCM.xls


+ Tên file: HCM-Test2-VIP THU NHẬP TRÊN 30TR 1 THÁNG TẠI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2465. 3 100 KH MUA XE HOI TPHCM.xls


+ Tên file: 3 100 KH MUA XE HOI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2466. HCM-danh-sach-khach-hang-so-huu-xe-mercedes-hcm-phan-1.xlsx


+ Tên file: HCM-danh-sach-khach-hang-so-huu-xe-mercedes-hcm-phan-1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2467. HN-7000-Khách-Hàng-Mua-XE-FORD1.xls


+ Tên file: HN-7000-Khách-Hàng-Mua-XE-FORD1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Xe hoi\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2468. 426 HOI VIEN CLB BDS HA NOI.xls


+ Tên file: 426 HOI VIEN CLB BDS HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2469. 500 HAGL3.xls


+ Tên file: 500 HAGL3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2470. DS KHACH MUA SAM VINCOM TRUNG THUONG.docx


+ Tên file: DS KHACH MUA SAM VINCOM TRUNG THUONG.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2471. DSKH GUI BAN NHA 5000.xls


+ Tên file: DSKH GUI BAN NHA 5000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2472. R 148 DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls


+ Tên file: R 148 DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2473. SỐ 415 XEM Phan 1-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls


+ Tên file: SỐ 415 XEM Phan 1-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2474. 6.700 GIAM DOC HA NOI(NGUON VIETCOMBANK).xls


+ Tên file: 6.700 GIAM DOC HA NOI(NGUON VIETCOMBANK).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\BAT DONG SAN Hà Nội\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2475. 110 BIỆT THỰ PHÚ GIA.xlsx


+ Tên file: 110 BIỆT THỰ PHÚ GIA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2476. 150 CAC CTY BDS HCM.xls


+ Tên file: 150 CAC CTY BDS HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2477. 17.Can ho bat dong san The Everich tai tphcm(257 thanh vien).xls


+ Tên file: 17.Can ho bat dong san The Everich tai tphcm(257 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2478. 500 DSKH THE MANOR.xls


+ Tên file: 500 DSKH THE MANOR.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2479. H2.xls


+ Tên file: H2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2480. KH Phu My Hung 1.doc


+ Tên file: KH Phu My Hung 1.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2481. KH Phu My Hung 2.doc


+ Tên file: KH Phu My Hung 2.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2482. Him Lam Nam Khanh.rar


+ Tên file: Him Lam Nam Khanh.rar
+ Định dạng: .rar
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\300 CAN HO HIM LAM NAM KHANH\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2483. DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls


+ Tên file: DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\DANH SACH CAN HO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2484. DỰ ÁN THE MANOR OFFICETEL 600.xls


+ Tên file: DỰ ÁN THE MANOR OFFICETEL 600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\DANH SACH CAN HO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2485. 950 HIM LAM KENH TE.xls


+ Tên file: 950 HIM LAM KENH TE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\DANH SACH DAT NEN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2486. 400 CARINA PLAZA.xls


+ Tên file: 400 CARINA PLAZA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH CAN HO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2487. 600 KHACH HANG CUA SAVILL.xls


+ Tên file: 600 KHACH HANG CUA SAVILL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH CAN HO\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2488. 200 DAT NEN DU AN HUY HOANG Q2.xls


+ Tên file: 200 DAT NEN DU AN HUY HOANG Q2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH DAT NEN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2489. 600 DAT NEN PHUOC LONG B.xls


+ Tên file: 600 DAT NEN PHUOC LONG B.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH DAT NEN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2490. THAI SON 1,2.doc


+ Tên file: THAI SON 1,2.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH DAT NEN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2491. HN BDS24 2158 KH CÓ NHÀ CHO THUÊ TU LIEM.xls


+ Tên file: HN BDS24 2158 KH CÓ NHÀ CHO THUÊ TU LIEM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BDS HN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2492. HN BDS8 2658 KHÁCH HÀNG MUA ROYAL CITY.xls


+ Tên file: HN BDS8 2658 KHÁCH HÀNG MUA ROYAL CITY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BDS HN\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2493. 1000 khach hang Him lam kinh tẻ moi nhat gia 900K.xls


+ Tên file: 1000 khach hang Him lam kinh tẻ moi nhat gia 900K.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2494. 300 KH CHUYEN QUANG CAO GOOGLE TAI HA NOI.xls


+ Tên file: 300 KH CHUYEN QUANG CAO GOOGLE TAI HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2495. 5.700 GIAM DOC HANOI.xls


+ Tên file: 5.700 GIAM DOC HANOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2496. 590 khach hang du an THAI SON 2 gia 900k.doc


+ Tên file: 590 khach hang du an THAI SON 2 gia 900k.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2497. 6.700 GIAM DOC HA NOI(NGUON VIETCOMBANK).xls


+ Tên file: 6.700 GIAM DOC HA NOI(NGUON VIETCOMBANK).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2498. 7.800 DAI DIEN KINH DOANH HA NOI.XLS


+ Tên file: 7.800 DAI DIEN KINH DOANH HA NOI.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2499. chung cu E2.xls


+ Tên file: chung cu E2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2500. chung cu E3.xls


+ Tên file: chung cu E3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!