About Me

Hướng dẫn kích hoạt win 10 bằng CMD bản quyền vĩnh viễn và kích hoạt office 2019 bằng cmd mới nhất 2021

 


Như vậy Windows 10 đã có phiên bản update mới nhất là 20H2 cho mọi người! Tuy khochat.com không chuyên lắm về việc cung cấp các phần mềm bản quyền cho Windows nhưng cũng chia sẻ một chút cho các bạn cách kích hoạt 2 thứ Admin hay sử dụng nhiều nhất là Windows 10 Pro và Microsoft Office 2019

Còn admin không cổ vũ việc bẻ khóa nhé! Đây chỉ là phương án tạm thời trong một số trường hợp như bạn cần sử dụng windows để trải nghiệm hay hỗ trợ cho công việc của mình. Rồi cũng có khi đôi lúc phải bẻ khóa vì điều kiện người bạn hỗ trợ không cho phép (máy công ty nhỏ, phòng game...).

Trong bài hướng dẫn Admin Khochat.com sẽ hướng dẫn bạn cách tải file cài đặt chính thức từ Microsoft luôn, để bạn có thể không phải trúng các phần mềm hay virus không mong muốn nhé!
1. Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 Pro 20H2 mới nhất 2021 bằng câu lệnh đơn giản

1.1 Tải windows 10 Pro chính thức từ Microsoft ở đâu để không bị virus?

Khochat.com chia sẻ với bạn 1 thủ thuật để tải file ISO Windows 10 Pro chính thức từ Microsoft luôn, bạn chỉ cần truy cập vào link: https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows10ISO

Khi truy cập vào link này mặc định Microsoft sẽ nhận biết bạn đang sử dụng windows gì để chuyển hướng. Do đó bạn cần bấm F12 để chuyển về giao diện xem mã code (mình thử trên Chrome nha)


Bạn chỉ tiếp tục chọn thiết bị trên góc là iPad Pro chẳng hạn và F5 để load lại! Khi này sẽ xuất hiện link cho bạn tải file ISO Windows 10 mới nhất về máy tính!

Rất đơn giản đúng không nè!


1.2 Active Windows 10 Pro 20H2 miễn phí mới nhất bằng câu lệnh?

1.2.1 Active bằng Serial KEY Windows 10 Pro chính thức!

Mình cũng tìm được rất nhiều trang web có chia sẻ các KEY Windows 10 Pro 20H2 miễn phí như:

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7

Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT

Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3–4PGQ3-C8XTP-7CFBY

Windows 10 Pro: 

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87 (phiên bản 1803)

FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

22QK9–3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

FBNC3-JXRR6-RYWVX-4HCFJ-HMFDP

2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87

V942D-C7NFG-773PY-MT398-F3KTY

BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY

2TYNC-DRPHV-BMBVY-VCJY9-V2WX2

YYNVD-VYKRP-37RFW-F4CHG-Y9492

JNKRX-38XTQ-47MWF-DDQFM-CWCK2

2T496-BG7GC-G3RJD-7B6R6-DV3H9

GBW6Y-CBDHP-R2KDV-98G96–3PDTQ

XFJV8-K8M99-RQ2Q4-B9W7D-87KCP

CPTFX-7KWB7-G4YDH-6FRKD-3Q9VD

HQJB3-J8QTB-H4BRX-RMKP2-KJTQH

BM6YM-2CX9W-VJYJD-DDG79-JP4Y9

V2J42–2W7M8-DQ8HD-CK93R-3R8XD

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF


Và bạn cũng có thể may mắn tìm được 1 mớ danh sách như trên. Tất nhiên nếu bạn may mắn tìm được danh sách mới nhất thì việc active rất đơn giản. Nhưng đời có khi không như mơ. Và đó là cách bạn thấy bài viết này (^^)

Một thủ thuật nhỏ nữa, nếu như bạn tìm được các serial key kích hoạt Windows 10 như trên, có thể thử dùng link này: https://kichhoat24h.com/pidms  để check Serial, nên gom hết 1 lần gần 100 cái key rồi check 1 lần cho nhanh nhé (^^)


1.2.2 Active Windows 10 Pro 20H2 2021 bằng câu lênh CMD

Hiện tại đây là cách active đơn giản nhất qua server trung gian của KMS, một server đẩy lệnh active về máy tính của bạn! Bạn đơn giản chỉ cần sử dụng code bên dưới, copy vào Notepad và Save As lại về định dạng CMD là OK. Ví dụ Active_Win10.cmd và chạy bằng quyền quản trị là OK

Mã Code (Copy từ đầu khúc này - cho đến khi kết thúc bên dưới)

---------------- Copy bắt đầu từ đây nhen!

@echo off

title Activate Windows 11 & Windows 10 (ALL versions) for FREE - Khochat with MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 11 & 10 Home&echo - Windows 11 & 10 Professional&echo - Windows 11 & 10 Education&echo - Windows 11 & 10 Enterprise&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "home" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "education" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "11 pro" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC >nul&goto skms) else (goto notsupported)

:skms

if %i% GTR 10 goto busy

if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com

if %i% EQU 2 set KMS=kms8.MSGuides.com

if %i% EQU 3 set KMS=kms9.MSGuides.com

if %i% GTR 3 goto ato

cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul

:ato

echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)

explorer "http://khochat.com"&goto halt

:notsupported

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt

:busy

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.

:halt

pause >nul

------------ Copy đến đây là hết rồi nhé!


Rồi chỉ việc dán vô Notepad và Save As lại chạy là xong! Rất nhiều trường hợp Windows phát hiện ra ngay và báo là HACKTOOL KMS, khi đó bạn nhớ bấm cho phép và khởi chạy lại nhé! Vì tất nhiên Windows đâu muốn bạn biết họ đang bẻ khóa Windows đúng không nè!2. Hướng dẫn kích hoạt office 2019 bằng cmd vĩnh viễn mới nhất 2021

Bước 1: Tải về Microsoft Office 2019 theo đường dẫn sau đây:

Tải về Microsoft Office Professional Plus 2019 (chỉ hỗ trợ Windows 10)

Bước 2: Cài đặt và bạn nhớ bấm vào các phần mềm Office đã cài xong để check nhé, ví dụ như Word 2019 Excel 2019 Powerpoint 2019 để hoàn tất việc cài đặt trước.

Bước 3: Tham khảo các code kích hoạt Office 2019 bên dưới đây! Nếu may mắn thì bạn đã được active bản quyền Office 2019 miễn phí rồi đấy!:

V7N6J-9T7K6-PKJ2H-YWBF6-9KY8K 

Y47FN-GTK2P-39XPQ-MFTBX-FRJJK 

VVX8B-N2JPM-73X6B-VPFMY-K78JK

2W2NF-MVKR3-V7TBV-6942P-KW4WK 

8R6XN-BD3FY-P2DK6-7T38T-2BBB9

949TP-NT3K3-BDY6G-DY3RK-YDYB9 

Bước 4: Nếu không kích hoạt được thì bạn hãy tham khảo cách kích hoạt Office 2019 bằng mã CMD bên dưới đây nhé! Tương tự như Windows 10 Pro bên trên luôn nhé! Admin cũng đã test và hoạt động tốt nè!-------Copy bắt đầu từ đây

@echo off

title Kich hoat Microsoft Office 2019 ALL versions mienphi!&cls&echo ============================================================================&echo #Kich hoat Microsoft Office 2019 hop phap - Khong su dung phan mem&echo ============================================================================&echo.&echo #San pham ho tro:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1

:server

if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com

if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com

if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com

if %i%==4 goto notsupported

cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.

cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Truy cap khochat.com: [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo Ket noi voi may chu KMS khong thanh cong! Dang ket noi lai... & echo Vui long cho... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)

explorer "http://khochat.com"&goto halt

:notsupported

echo.&echo ============================================================================&echo Phien ban Office cua ban khong duoc ho tro.&echo Download phien ban moi nhat tai day: http://khochat.com/:halt

pause >nul


-------Đến đây là hết rồi nhé

Chúc bạn active Office 2019 thành công nè!Update 2023

Activate Windows 11 for FREE without a product key

Bạn sử dụng code sau cho CMD nhen

@echo off

title Activate Windows 11 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 11 Home&echo - Windows 11 Professional&echo - Windows 11 Education&echo - Windows 11 Enterprise&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "home" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "education" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "11 pro" >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC >nul&goto skms) else (goto notsupported)

:skms

if %i% GTR 10 goto busy

if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com

if %i% EQU 2 set KMS=kms8.MSGuides.com

if %i% EQU 3 set KMS=kms9.MSGuides.com

if %i% GTR 3 goto ato

cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul

:ato

echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)

explorer "http://MSGuides.com"&goto halt

:notsupported

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt

:busy

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.

:halt

pause >nul


Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!