About Me

Danh sách 209 quận huyện phường xã của Tỉnh Bắc Giang tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bắc Giang, đây là thông tin 209 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 209 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bắc Giangmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Thọ Xương
Xem đường đi đến Phường Thọ Xương
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thọ Xương
2. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Trần Nguyên Hãn
Xem đường đi đến Phường Trần Nguyên Hãn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Nguyên Hãn
3. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Ngô Quyền
Xem đường đi đến Phường Ngô Quyền
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngô Quyền
4. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Hoàng Văn Thụ
Xem đường đi đến Phường Hoàng Văn Thụ
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Văn Thụ
5. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Trần Phú
Xem đường đi đến Phường Trần Phú
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Phú
6. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Mỹ Độ
7. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Lê Lợi
Xem đường đi đến Phường Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
8. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Xã Song Mai
Xem đường đi đến Xã Song Mai
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Song Mai
9. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Xương Giang
10. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Đa Mai
11. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Phường Dĩnh Kế
12. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Xã Dĩnh Trì
13. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Xã Tân Mỹ
Xem đường đi đến Xã Tân Mỹ
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Mỹ
14. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Xã Đồng Sơn
Xem đường đi đến Xã Đồng Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Sơn
15. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
16. Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
Xã Song Khê
17. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Đồng Tiến
Xem đường đi đến Xã Đồng Tiến
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tiến
18. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Canh Nậu
Xem đường đi đến Xã Canh Nậu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Canh Nậu
19. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Xuân Lương
20. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Tam Tiến
Xem đường đi đến Xã Tam Tiến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Tiến
21. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Đồng Vương
22. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Đồng Hưu
23. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Đồng Tâm
Xem đường đi đến Xã Đồng Tâm
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tâm
24. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Tam Hiệp
Xem đường đi đến Xã Tam Hiệp
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Hiệp
25. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Tiến Thắng
Xem đường đi đến Xã Tiến Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiến Thắng
26. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Hồng Kỳ
Xem đường đi đến Xã Hồng Kỳ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Kỳ
27. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Đồng Lạc
Xem đường đi đến Xã Đồng Lạc
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Lạc
28. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Đông Sơn
Xem đường đi đến Xã Đông Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Sơn
29. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Tân Hiệp
Xem đường đi đến Xã Tân Hiệp
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hiệp
30. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Hương Vĩ
31. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Đồng Kỳ
32. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã An Thượng
Xem đường đi đến Xã An Thượng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thượng
33. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Thị trấn Phồn Xương
34. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Xã Tân Sỏi
35. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Thế
Thị trấn Bố Hạ
36. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Lan Giới
37. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Thị trấn Nhã Nam
38. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Tân Trung
Xem đường đi đến Xã Tân Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Trung
39. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Đại Hóa
40. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Quang Tiến
Xem đường đi đến Xã Quang Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Tiến
41. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Phúc Sơn
Xem đường đi đến Xã Phúc Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phúc Sơn
42. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã An Dương
Xem đường đi đến Xã An Dương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Dương
43. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Phúc Hòa
Xem đường đi đến Xã Phúc Hòa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phúc Hòa
44. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Liên Sơn
Xem đường đi đến Xã Liên Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Sơn
45. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Hợp Đức
Xem đường đi đến Xã Hợp Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Đức
46. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Lam Cốt
47. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Cao Xá
Xem đường đi đến Xã Cao Xá
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Xá
48. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Thị trấn Cao Thượng
Xem đường đi đến Thị trấn Cao Thượng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Thượng
49. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Việt Ngọc
50. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Song Vân
51. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Ngọc Châu
Xem đường đi đến Xã Ngọc Châu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Châu
52. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Ngọc Vân
53. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Việt Lập
54. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Liên Chung
55. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Ngọc Thiện
56. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Ngọc Lý
57. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
Xã Quế Nham
58. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Thị trấn Vôi
59. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Nghĩa Hòa
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Hòa
60. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Nghĩa Hưng
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Hưng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Hưng
61. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Quang Thịnh
62. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Hương Sơn
Xem đường đi đến Xã Hương Sơn
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hương Sơn
63. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Đào Mỹ
64. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Tiên Lục
65. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã An Hà
66. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Thị trấn Kép
67. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Mỹ Hà
Xem đường đi đến Xã Mỹ Hà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Hà
68. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Hương Lạc
69. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Dương Đức
70. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Tân Thanh
Xem đường đi đến Xã Tân Thanh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thanh
71. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Yên Mỹ
Xem đường đi đến Xã Yên Mỹ
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Mỹ
72. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Tân Hưng
Xem đường đi đến Xã Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
73. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Mỹ Thái
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thái
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thái
74. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Xương Lâm
75. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Xuân Hương
76. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Tân Dĩnh
77. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Đại Lâm
78. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
Xã Thái Đào
79. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Thị trấn Đồi Ngô
80. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Đông Hưng
Xem đường đi đến Xã Đông Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hưng
81. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Đông Phú
Xem đường đi đến Xã Đông Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Phú
82. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Tam Dị
83. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Bảo Sơn
84. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Bảo Đài
85. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Thanh Lâm
Xem đường đi đến Xã Thanh Lâm
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Lâm
86. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Tiên Nha
87. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Trường Giang
Xem đường đi đến Xã Trường Giang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Giang
88. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Phương Sơn
Xem đường đi đến Xã Phương Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phương Sơn
89. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Chu Điện
90. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Cương Sơn
91. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Nghĩa Phương
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Phương
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Phương
92. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Vô Tranh
Xem đường đi đến Xã Vô Tranh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vô Tranh
93. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Bình Sơn
Xem đường đi đến Xã Bình Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Sơn
94. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Lan Mẫu
95. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Yên Sơn
Xem đường đi đến Xã Yên Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Sơn
96. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Khám Lạng
97. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Huyền Sơn
98. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Trường Sơn
Xem đường đi đến Xã Trường Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Sơn
99. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Lục Sơn
100. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Bắc Lũng
101. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Vũ Xá
Xem đường đi đến Xã Vũ Xá
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vũ Xá
102. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Cẩm Lý
103. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Nam
Xã Đan Hội
104. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Thị trấn Chũ
105. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Cấm Sơn
106. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Tân Sơn
Xem đường đi đến Xã Tân Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Sơn
107. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Phong Minh
108. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Phong Vân
Xem đường đi đến Xã Phong Vân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Vân
109. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Xa Lý
110. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Hộ Đáp
111. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Sơn Hải
Xem đường đi đến Xã Sơn Hải
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Hải
112. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Thanh Hải
Xem đường đi đến Xã Thanh Hải
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hải
113. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Kiên Lao
114. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Biên Sơn
115. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Kiên Thành
Xem đường đi đến Xã Kiên Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kiên Thành
116. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Hồng Giang
Xem đường đi đến Xã Hồng Giang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Giang
117. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Kim Sơn
Xem đường đi đến Xã Kim Sơn
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Sơn
118. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Tân Hoa
119. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Giáp Sơn
120. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Biển Động
121. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Quý Sơn
122. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Trù Hựu
123. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Phì Điền
124. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Tân Quang
Xem đường đi đến Xã Tân Quang
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Quang
125. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Đồng Cốc
126. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
127. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Phú Nhuận
Xem đường đi đến Xã Phú Nhuận
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Nhuận
128. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Mỹ An
Xem đường đi đến Xã Mỹ An
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ An
129. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Nam Dương
Xem đường đi đến Xã Nam Dương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Dương
130. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Tân Mộc
131. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Đèo Gia
132. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Xã Phượng Sơn
133. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Thị trấn An Châu
Xem đường đi đến Thị trấn An Châu
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Châu
134. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Thị trấn Tây Yên Tử
135. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Vân Sơn
Xem đường đi đến Xã Vân Sơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vân Sơn
136. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Hữu Sản
Xem đường đi đến Xã Hữu Sản
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hữu Sản
137. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Đại Sơn
Xem đường đi đến Xã Đại Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Sơn
138. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Phúc Sơn
Xem đường đi đến Xã Phúc Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phúc Sơn
139. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Giáo Liêm
140. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Cẩm Đàn
141. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã An Lạc
Xem đường đi đến Xã An Lạc
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lạc
142. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Vĩnh An
Xem đường đi đến Xã Vĩnh An
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh An
143. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Yên Định
Xem đường đi đến Xã Yên Định
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Định
144. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Lệ Viễn
145. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã An Bá
146. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Tuấn Đạo
147. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Dương Hưu
148. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Long Sơn
Xem đường đi đến Xã Long Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Sơn
149. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động
Xã Thanh Luận
150. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Thị trấn Nham Biền
151. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Thị trấn Tân An
Xem đường đi đến Thị trấn Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
152. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Lão Hộ
153. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Hương Gián
154. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Quỳnh Sơn
155. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Nội Hoàng
156. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Tiền Phong
Xem đường đi đến Xã Tiền Phong
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiền Phong
157. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Xuân Phú
Xem đường đi đến Xã Xuân Phú
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Phú
158. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Tân Liễu
159. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Trí Yên
160. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Lãng Sơn
161. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Yên Lư
162. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Tiến Dũng
163. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Đức Giang
Xem đường đi đến Xã Đức Giang
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Giang
164. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Cảnh Thụy
165. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Tư Mại
166. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Đồng Việt
167. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
Xã Đồng Phúc
Xem đường đi đến Xã Đồng Phúc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Phúc
168. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Thượng Lan
169. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Việt Tiến
Xem đường đi đến Xã Việt Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Việt Tiến
170. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Nghĩa Trung
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Trung
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Trung
171. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Minh Đức
Xem đường đi đến Xã Minh Đức
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Đức
172. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Hương Mai
173. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Tự Lạn
174. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Thị trấn Bích Động
175. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Trung Sơn
Xem đường đi đến Xã Trung Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Sơn
176. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Hồng Thái
Xem đường đi đến Xã Hồng Thái
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Thái
177. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Tiên Sơn
Xem đường đi đến Xã Tiên Sơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiên Sơn
178. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Tăng Tiến
179. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Quảng Minh
Xem đường đi đến Xã Quảng Minh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Minh
180. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Thị trấn Nếnh
181. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Ninh Sơn
Xem đường đi đến Xã Ninh Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Sơn
182. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Vân Trung
183. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Vân Hà
Xem đường đi đến Xã Vân Hà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vân Hà
184. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Xã Quang Châu
185. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Đồng Tân
Xem đường đi đến Xã Đồng Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tân
186. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Thanh Vân
Xem đường đi đến Xã Thanh Vân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Vân
187. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hoàng Lương
188. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hoàng Vân
189. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hoàng Thanh
190. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hoàng An
191. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Ngọc Sơn
Xem đường đi đến Xã Ngọc Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Sơn
192. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Thái Sơn
Xem đường đi đến Xã Thái Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Sơn
193. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hòa Sơn
Xem đường đi đến Xã Hòa Sơn
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Sơn
194. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Thị trấn Thắng
195. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Quang Minh
Xem đường đi đến Xã Quang Minh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Minh
196. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Lương Phong
197. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hùng Sơn
Xem đường đi đến Xã Hùng Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hùng Sơn
198. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Đại Thành
Xem đường đi đến Xã Đại Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Thành
199. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Thường Thắng
200. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hợp Thịnh
Xem đường đi đến Xã Hợp Thịnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Thịnh
201. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Danh Thắng
202. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Mai Trung
203. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Đoan Bái
204. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Bắc Lý
Xem đường đi đến Xã Bắc Lý
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bắc Lý
205. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Xuân Cẩm
206. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Hương Lâm
Xem đường đi đến Xã Hương Lâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hương Lâm
207. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Đông Lỗ
Xem đường đi đến Xã Đông Lỗ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Lỗ
208. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Châu Minh
209. Tỉnh Bắc Giang
Huyện Hiệp Hòa
Xã Mai Đình
Xem đường đi đến Xã Mai Đình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mai Đình

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!