About Me

Danh sách 83 quận huyện phường xã của Thành phố Cần Thơ tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Thành phố Cần Thơ, đây là thông tin 83 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 83 quận huyện hành chánh của Thành phố Cần Thơmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường Cái Khế
2. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường An Hòa
Xem đường đi đến Phường An Hòa
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hòa
3. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường Thới Bình
Xem đường đi đến Phường Thới Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Bình
4. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường An Nghiệp
Xem đường đi đến Phường An Nghiệp
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Nghiệp
5. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường An Cư
Xem đường đi đến Phường An Cư
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Cư
6. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường Tân An
Xem đường đi đến Phường Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
7. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường An Phú
Xem đường đi đến Phường An Phú
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phú
8. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường Xuân Khánh
9. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường Hưng Lợi
Xem đường đi đến Phường Hưng Lợi
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Lợi
10. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường An Khánh
Xem đường đi đến Phường An Khánh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Khánh
11. Thành phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
Phường An Bình
Xem đường đi đến Phường An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
12. Thành phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
Phường Châu Văn Liêm
13. Thành phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
Phường Thới Hòa
Xem đường đi đến Phường Thới Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Hòa
14. Thành phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
Phường Thới Long
15. Thành phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
Phường Long Hưng
Xem đường đi đến Phường Long Hưng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hưng
16. Thành phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
Phường Thới An
Xem đường đi đến Phường Thới An
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới An
17. Thành phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
Phường Phước Thới
18. Thành phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
Phường Trường Lạc
19. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường Bình Thủy
Xem đường đi đến Phường Bình Thủy
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thủy
20. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường Trà An
21. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường Trà Nóc
22. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường Thới An Đông
23. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường An Thới
Xem đường đi đến Phường An Thới
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thới
24. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường Bùi Hữu Nghĩa
25. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường Long Hòa
Xem đường đi đến Phường Long Hòa
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hòa
26. Thành phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
Phường Long Tuyền
27. Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Lê Bình
28. Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Hưng Phú
Xem đường đi đến Phường Hưng Phú
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Phú
29. Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Hưng Thạnh
Xem đường đi đến Phường Hưng Thạnh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Thạnh
30. Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Ba Láng
31. Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Thường Thạnh
32. Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Phú Thứ
Xem đường đi đến Phường Phú Thứ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thứ
33. Thành phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
Phường Tân Phú
Xem đường đi đến Phường Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
34. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Thốt Nốt
35. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Thới Thuận
Xem đường đi đến Phường Thới Thuận
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Thuận
36. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Thuận An
Xem đường đi đến Phường Thuận An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận An
37. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Tân Lộc
Xem đường đi đến Phường Tân Lộc
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lộc
38. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Trung Nhứt
39. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Thạnh Hoà
Xem đường đi đến Phường Thạnh Hoà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Hoà
40. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Trung Kiên
Xem đường đi đến Phường Trung Kiên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Kiên
41. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Tân Hưng
Xem đường đi đến Phường Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
42. Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Phường Thuận Hưng
Xem đường đi đến Phường Thuận Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận Hưng
43. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Bình
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Bình
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Bình
44. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Thị trấn Thanh An
Xem đường đi đến Thị trấn Thanh An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh An
45. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Thị trấn Vĩnh Thạnh
Xem đường đi đến Thị trấn Vĩnh Thạnh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thạnh
46. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh Mỹ
Xem đường đi đến Xã Thạnh Mỹ
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Mỹ
47. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Trinh
48. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh An
Xem đường đi đến Xã Thạnh An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh An
49. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh Tiến
50. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh Thắng
51. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh Lợi
Xem đường đi đến Xã Thạnh Lợi
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Lợi
52. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh Qưới
53. Thành phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh Lộc
Xem đường đi đến Xã Thạnh Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Lộc
54. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Trung An
Xem đường đi đến Xã Trung An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung An
55. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Trung Thạnh
56. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Thạnh Phú
Xem đường đi đến Xã Thạnh Phú
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Phú
57. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Trung Hưng
Xem đường đi đến Xã Trung Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Hưng
58. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Thị trấn Cờ Đỏ
59. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Thới Hưng
60. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Đông Hiệp
61. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Đông Thắng
62. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Thới Đông
63. Thành phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
Xã Thới Xuân
64. Thành phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
Thị trấn Phong Điền
Xem đường đi đến Thị trấn Phong Điền
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Điền
65. Thành phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
Xã Nhơn Ái
66. Thành phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
Xã Giai Xuân
Xem đường đi đến Xã Giai Xuân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Giai Xuân
67. Thành phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
Xã Tân Thới
Xem đường đi đến Xã Tân Thới
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thới
68. Thành phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
Xã Trường Long
69. Thành phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
Xã Mỹ Khánh
Xem đường đi đến Xã Mỹ Khánh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Khánh
70. Thành phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
Xã Nhơn Nghĩa
71. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Thị trấn Thới Lai
Xem đường đi đến Thị trấn Thới Lai
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Lai
72. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Thới Thạnh
Xem đường đi đến Xã Thới Thạnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Thạnh
73. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Tân Thạnh
Xem đường đi đến Xã Tân Thạnh
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thạnh
74. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Xuân Thắng
Xem đường đi đến Xã Xuân Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Thắng
75. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Đông Bình
Xem đường đi đến Xã Đông Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Bình
76. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Đông Thuận
Xem đường đi đến Xã Đông Thuận
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Thuận
77. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Thới Tân
78. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Trường Thắng
79. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Định Môn
80. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Trường Thành
Xem đường đi đến Xã Trường Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Thành
81. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Trường Xuân
Xem đường đi đến Xã Trường Xuân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Xuân
82. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Trường Xuân A
83. Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Xã Trường Xuân B

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!