About Me

Top 51 sản phẩm sữa Friso giá tốt được nhiều khách hàng lựa chọn có thể mua online trên các kênh thương mại điện tử

Thể theo yêu cầu của các bạn hay order qua Fanpage cũng như yêu cầu, khochat.com sẽ làm 1 chuyên đề về các sản phẩm giá rẻ trên các kênh thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shoppee, Sendo… để các bạn có thể săn được sản phẩm giá rẻ theo ý mình. Hi vọng bạn sẽ kịp săn sale đợt này nhé!"

Top 51 sản phẩm sữa Friso giá tốt được nhiều khách hàng lựa chọn có thể mua online trên các kênh thương mại điện tử1. [MỚI] Sữa bột Frisolac Gold 3 Hộp Giấy 2KG - Giá:864,000 VND


Sản phẩm [MỚI] Sữa bột Frisolac Gold 3 Hộp Giấy 2KG có giá gốc là 864,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 864,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[MỚI] Sữa bột Frisolac Gold 3 Hộp Giấy 2KG
 • Giá gốc sản phẩm:864,000
 • Giá giảm:864,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


2. [QUA TẶNG KHÔNG BÁN] Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi - Giá:460,000 VND


Sản phẩm [QUA TẶNG KHÔNG BÁN] Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi có giá gốc là 460,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 460,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[QUA TẶNG KHÔNG BÁN] Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:460,000
 • Giá giảm:460,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

3. [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 2-6 tuổi - Giá:235,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 2-6 tuổi có giá gốc là 235,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 235,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 2-6 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:235,000
 • Giá giảm:235,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

4. [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Friso Gold PRO 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi - Giá:555,000 VND


Sản phẩm [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Friso Gold PRO 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi có giá gốc là 615,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 9% chỉ còn 555,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Friso Gold PRO 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:615,000
 • Giá giảm:555,000
 • Phần trăm giảm giá:9%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

5. CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g - Giá:249,000 VND


Sản phẩm CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g có giá gốc là 249,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 249,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g
 • Giá gốc sản phẩm:249,000
 • Giá giảm:249,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


6. CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400g - Giá:249,000 VND


Sản phẩm CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400g có giá gốc là 249,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 249,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400g
 • Giá gốc sản phẩm:249,000
 • Giá giảm:249,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

7. [QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Bộ 2 lốc sữa pha sẵn Friso RTD 180ml cho trẻ từ 2-6 Tuổi - Giá:120,000 VND


Sản phẩm [QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Bộ 2 lốc sữa pha sẵn Friso RTD 180ml cho trẻ từ 2-6 Tuổi có giá gốc là 120,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 120,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Bộ 2 lốc sữa pha sẵn Friso RTD 180ml cho trẻ từ 2-6 Tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:120,000
 • Giá giảm:120,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

8. [QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 380G cho trẻ từ 2-6 Tuổi - Giá:235,000 VND


Sản phẩm [QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 380G cho trẻ từ 2-6 Tuổi có giá gốc là 235,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 235,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 380G cho trẻ từ 2-6 Tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:235,000
 • Giá giảm:235,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

9. [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi - Giá:239,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi có giá gốc là 239,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 239,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:239,000
 • Giá giảm:239,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

10. Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g - Cam kết HSD ít nhất 10 tháng - DualCare+TM Dinh Dưỡng cho Mẹ và Thai Kì - Giá:249,000 VND


Sản phẩm Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g - Cam kết HSD ít nhất 10 tháng - DualCare+TM Dinh Dưỡng cho Mẹ và Thai Kì có giá gốc là 278,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 10% chỉ còn 249,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g - Cam kết HSD ít nhất 10 tháng - DualCare+TM Dinh Dưỡng cho Mẹ và Thai Kì
 • Giá gốc sản phẩm:278,500
 • Giá giảm:249,000
 • Phần trăm giảm giá:10%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


11. [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi - Giá:429,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi có giá gốc là 509,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 15% chỉ còn 429,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:509,000
 • Giá giảm:429,000
 • Phần trăm giảm giá:15%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

12. [Quà tặng không bán - HUGGIES] Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi - Giá:58,000 VND


Sản phẩm [Quà tặng không bán - HUGGIES] Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi có giá gốc là 58,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 58,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Quà tặng không bán - HUGGIES] Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:58,000
 • Giá giảm:58,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

13. [QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G cho trẻ từ 2-6 Tuổi - Giá:509,000 VND


Sản phẩm [QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G cho trẻ từ 2-6 Tuổi có giá gốc là 509,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 509,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[QUÀ TẶNG KHÔNG BÁN] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G cho trẻ từ 2-6 Tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:509,000
 • Giá giảm:509,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

14. Sữa Frisolac Gold Pro 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi - Tặng bộ mền gối con bò - Giá:588,000 VND


Sản phẩm Sữa Frisolac Gold Pro 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi - Tặng bộ mền gối con bò có giá gốc là 615,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 4% chỉ còn 588,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa Frisolac Gold Pro 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi - Tặng bộ mền gối con bò
 • Giá gốc sản phẩm:615,000
 • Giá giảm:588,000
 • Phần trăm giảm giá:4%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

15. [Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng khăn tắm con bò - Giá:1,420,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng khăn tắm con bò có giá gốc là 1,527,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 7% chỉ còn 1,420,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng khăn tắm con bò
 • Giá gốc sản phẩm:1,527,000
 • Giá giảm:1,420,000
 • Phần trăm giảm giá:7%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


16. [Mẫu mới] Sữa bột Frisolac Gold 1 lon thiếc 380G - cho trẻ 0-6 tháng tuổi - Giá:259,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa bột Frisolac Gold 1 lon thiếc 380G - cho trẻ 0-6 tháng tuổi có giá gốc là 259,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 259,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa bột Frisolac Gold 1 lon thiếc 380G - cho trẻ 0-6 tháng tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:259,000
 • Giá giảm:259,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

17. [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 2 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi - Giá:259,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 2 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi có giá gốc là 259,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 259,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 2 lon thiếc 380G - cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:259,000
 • Giá giảm:259,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

18. Sữa Frisolac Gold Pro 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi - Tặng Cân điện tử - Giá:588,000 VND


Sản phẩm Sữa Frisolac Gold Pro 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi - Tặng Cân điện tử có giá gốc là 615,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 4% chỉ còn 588,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa Frisolac Gold Pro 4 800g - cho trẻ trên 3 tuổi - Tặng Cân điện tử
 • Giá gốc sản phẩm:615,000
 • Giá giảm:588,000
 • Phần trăm giảm giá:4%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

19. [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi - Giá:501,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi có giá gốc là 509,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 501,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:509,000
 • Giá giảm:501,000
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

20. Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi với 10 dưỡng chất hỗ trợ đề kháng cho bé thỏa sức trải nghiệm - Giá:424,000 VND


Sản phẩm Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi với 10 dưỡng chất hỗ trợ đề kháng cho bé thỏa sức trải nghiệm có giá gốc là 460,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 7% chỉ còn 424,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi với 10 dưỡng chất hỗ trợ đề kháng cho bé thỏa sức trải nghiệm
 • Giá gốc sản phẩm:460,000
 • Giá giảm:424,000
 • Phần trăm giảm giá:7%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


21. Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g - Giá:249,000 VND


Sản phẩm Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g có giá gốc là 278,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 10% chỉ còn 249,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa bột Frisomum Gold hương vani 400g
 • Giá gốc sản phẩm:278,500
 • Giá giảm:249,000
 • Phần trăm giảm giá:10%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

22. [Quà tặng không bán - HUGGIES] Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi - Giá:58,000 VND


Sản phẩm [Quà tặng không bán - HUGGIES] Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi có giá gốc là 58,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 58,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Quà tặng không bán - HUGGIES] Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:58,000
 • Giá giảm:58,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

23. Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900g - Giá:503,000 VND


Sản phẩm Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900g có giá gốc là 570,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 11% chỉ còn 503,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900g
 • Giá gốc sản phẩm:570,000
 • Giá giảm:503,000
 • Phần trăm giảm giá:11%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

24. Sữa bột Friso Gold 4 900g cho trẻ từ 2-4 tuổi - Giá:415,000 VND


Sản phẩm Sữa bột Friso Gold 4 900g cho trẻ từ 2-4 tuổi có giá gốc là 476,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 12% chỉ còn 415,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa bột Friso Gold 4 900g cho trẻ từ 2-4 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:476,500
 • Giá giảm:415,000
 • Phần trăm giảm giá:12%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

25. [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ đồ chơi trái cây - Giá:465,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ đồ chơi trái cây có giá gốc là 509,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 8% chỉ còn 465,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ đồ chơi trái cây
 • Giá gốc sản phẩm:509,000
 • Giá giảm:465,000
 • Phần trăm giảm giá:8%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


26. [Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ 3 hộp cơm Lock & Lock - Giá:1,420,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ 3 hộp cơm Lock & Lock có giá gốc là 1,527,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 7% chỉ còn 1,420,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ 3 hộp cơm Lock & Lock
 • Giá gốc sản phẩm:1,527,000
 • Giá giảm:1,420,000
 • Phần trăm giảm giá:7%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

27. Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi - Giá:424,000 VND


Sản phẩm Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi có giá gốc là 460,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 7% chỉ còn 424,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 110ml cho bé trên 2 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:460,000
 • Giá giảm:424,000
 • Phần trăm giảm giá:7%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

28. [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi - Giá:720,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi có giá gốc là 772,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 6% chỉ còn 720,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:772,000
 • Giá giảm:720,000
 • Phần trăm giảm giá:6%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

29. [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 1 800g - cho trẻ 0-6 tháng - Giá:546,000 VND


Sản phẩm [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 1 800g - cho trẻ 0-6 tháng có giá gốc là 546,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 546,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 1 800g - cho trẻ 0-6 tháng
 • Giá gốc sản phẩm:546,000
 • Giá giảm:546,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


30. Sữa bột Frisomum Gold hương cam 900g - Giá:469,000 VND


Sản phẩm Sữa bột Frisomum Gold hương cam 900g có giá gốc là 561,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 16% chỉ còn 469,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa bột Frisomum Gold hương cam 900g
 • Giá gốc sản phẩm:561,500
 • Giá giảm:469,000
 • Phần trăm giảm giá:16%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

31. Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi - Giá:633,000 VND


Sản phẩm Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi có giá gốc là 700,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 9% chỉ còn 633,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:700,000
 • Giá giảm:633,000
 • Phần trăm giảm giá:9%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

32. [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ vali đồ chơi nhà bếp cho bé - Giá:710,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ vali đồ chơi nhà bếp cho bé có giá gốc là 772,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 8% chỉ còn 710,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng bộ vali đồ chơi nhà bếp cho bé
 • Giá gốc sản phẩm:772,000
 • Giá giảm:710,000
 • Phần trăm giảm giá:8%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

33. Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400g - Giá:257,000 VND


Sản phẩm Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400g có giá gốc là 278,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 7% chỉ còn 257,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Sữa bột Frisomum Gold hương cam 400g
 • Giá gốc sản phẩm:278,500
 • Giá giảm:257,000
 • Phần trăm giảm giá:7%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

34. [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng giỏ Friso cho mẹ - Giá:979,000 VND


Sản phẩm [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng giỏ Friso cho mẹ có giá gốc là 995,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 979,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng giỏ Friso cho mẹ
 • Giá gốc sản phẩm:995,000
 • Giá giảm:979,000
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


35. Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi - Giá:633,000 VND


Sản phẩm Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi có giá gốc là 700,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 9% chỉ còn 633,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Thùng 48 hộp sữa bột pha sẵn Friso Gold Vani 180ml cho bé trên 2 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:700,000
 • Giá giảm:633,000
 • Phần trăm giảm giá:9%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

36. [Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + ấm siêu tốc FRISO - Giá:1,420,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + ấm siêu tốc FRISO có giá gốc là 1,527,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 7% chỉ còn 1,420,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Bộ 3 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + ấm siêu tốc FRISO
 • Giá gốc sản phẩm:1,527,000
 • Giá giảm:1,420,000
 • Phần trăm giảm giá:7%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

37. [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 2 800g - cho trẻ 6-12 tháng - Giá:526,000 VND


Sản phẩm [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 2 800g - cho trẻ 6-12 tháng có giá gốc là 526,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 526,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 2 800g - cho trẻ 6-12 tháng
 • Giá gốc sản phẩm:526,000
 • Giá giảm:526,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

38. [Mẫu mới] Bộ 2 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4KG - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng 1 lon sữa bột Friso Gold 4 lon thiếc 380g - Giá:1,435,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Bộ 2 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4KG - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng 1 lon sữa bột Friso Gold 4 lon thiếc 380g có giá gốc là 1,544,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 7% chỉ còn 1,435,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Bộ 2 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4KG - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng 1 lon sữa bột Friso Gold 4 lon thiếc 380g
 • Giá gốc sản phẩm:1,544,000
 • Giá giảm:1,435,000
 • Phần trăm giảm giá:7%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

39. [MỚI] Bộ 2 hộp sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng máy xay sinh tố cầm tay Daewoo - Giá:1,950,000 VND


Sản phẩm [MỚI] Bộ 2 hộp sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng máy xay sinh tố cầm tay Daewoo có giá gốc là 1,990,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 2% chỉ còn 1,950,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[MỚI] Bộ 2 hộp sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng máy xay sinh tố cầm tay Daewoo
 • Giá gốc sản phẩm:1,990,000
 • Giá giảm:1,950,000
 • Phần trăm giảm giá:2%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


40. [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 2 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi - Giá:480,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 2 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi có giá gốc là 480,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 480,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 2 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:480,000
 • Giá giảm:480,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

41. [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng Cân điện tử - Giá:710,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng Cân điện tử có giá gốc là 772,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 8% chỉ còn 710,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 1.4kg - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng Cân điện tử
 • Giá gốc sản phẩm:772,000
 • Giá giảm:710,000
 • Phần trăm giảm giá:8%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

42. [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 1.4KG - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi - Giá:672,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 1.4KG - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi có giá gốc là 672,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 672,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 1.4KG - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:672,000
 • Giá giảm:672,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

43. CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900g - Giá:528,000 VND


Sản phẩm CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900g có giá gốc là 561,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 5% chỉ còn 528,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:CRM-Sữa bột Frisomum Gold hương vani 900g
 • Giá gốc sản phẩm:561,500
 • Giá giảm:528,000
 • Phần trăm giảm giá:5%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


44. [Mẫu mới] Sữa bột Frisolac Gold 1 lon thiếc 850G - cho trẻ 0-6 tháng tuổi - Giá:490,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa bột Frisolac Gold 1 lon thiếc 850G - cho trẻ 0-6 tháng tuổi có giá gốc là 490,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 490,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa bột Frisolac Gold 1 lon thiếc 850G - cho trẻ 0-6 tháng tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:490,000
 • Giá giảm:490,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

45. [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 3 800g - cho trẻ 1-3 tuổi - Giá:521,000 VND


Sản phẩm [Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 3 800g - cho trẻ 1-3 tuổi có giá gốc là 521,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 521,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Nhập khẩu Hà Lan] Sữa Frisolac Gold Pro 3 800g - cho trẻ 1-3 tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:521,000
 • Giá giảm:521,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

46. SỮA BỘT FRISO NGA NỘI ĐỊA SỐ 1,2,3 800GR - Giá:355,000 VND


Sản phẩm SỮA BỘT FRISO NGA NỘI ĐỊA SỐ 1,2,3 800GR có giá gốc là 355,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 355,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:SỮA BỘT FRISO NGA NỘI ĐỊA SỐ 1,2,3 800GR
 • Giá gốc sản phẩm:355,000
 • Giá giảm:355,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

47. [Mẫu mới] Bộ 2 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng 2 lốc sữa bột pha sẵn Friso 180ml - Giá:1,018,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Bộ 2 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng 2 lốc sữa bột pha sẵn Friso 180ml có giá gốc là 1,018,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 1,018,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Bộ 2 lon sữa Bột Friso Gold 4 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 2-6 tuổi + Tặng 2 lốc sữa bột pha sẵn Friso 180ml
 • Giá gốc sản phẩm:1,018,000
 • Giá giảm:1,018,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


48. [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG - Giá:995,000 VND


Sản phẩm [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG có giá gốc là 995,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 995,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG
 • Giá gốc sản phẩm:995,000
 • Giá giảm:995,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

49. [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng balo con mèo - Giá:979,000 VND


Sản phẩm [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng balo con mèo có giá gốc là 995,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 979,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng balo con mèo
 • Giá gốc sản phẩm:995,000
 • Giá giảm:979,000
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

50. [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi - Giá:450,000 VND


Sản phẩm [Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi có giá gốc là 450,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 450,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[Mẫu mới] Sữa Bột Frisolac Gold 3 lon thiếc 850G - cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi
 • Giá gốc sản phẩm:450,000
 • Giá giảm:450,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

51. [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng bộ mền gối con bò - Giá:979,000 VND


Sản phẩm [MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng bộ mền gối con bò có giá gốc là 995,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 979,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 02/10/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[MỚI] Sữa bột Friso Gold 4 Hộp Giấy 2KG + Tặng bộ mền gối con bò
 • Giá gốc sản phẩm:995,000
 • Giá giảm:979,000
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)
Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!