About Me

DANH SÁCH BÀI PHẬT PHÁP CHÉP VỪA THẺ 16GB:DANH SÁCH BÀI PHÁP CHÉP VỪA THẺ 16GB:

            Số 1-42           BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI - Hạnh Đoan

            Số 43-61         BỆNH VIỆN TRẢ VỀ, PHẬT PHÁP CỨU SỐNG - Quang Tử

            Số 62-73         GIAI NHÂN ÁO PHƯỢNG - Hạnh Đoan

            Số 74-75         NHỮNG CHUYỆN TÂM LINH - Thích Giác Hạnh

            Số 76-78         QUÝ TIẾC SINH MẠNG, XIN ĐỪNG PHÁ THAI - HT. Tịnh Không

            Số 79-92         NHỮNG CHUYỆN NIỆM PHẬT CẢM ỨNG             MẮT THẤY TAI NGHE - Lâm Khán Trị

            Số 93-99         THỌ KHANG BẢO GIÁM - ĐS. Ấn Quang tăng đính

            Số 100-105     CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC - Nguyễn Minh Tiến

            Số 106-109     TÍN HẠNH NGUYỆN - Thích Giác Khang

            Số 110-122     NIỆM PHẬT 4 CHỮ và 6 CHỮ         

            Số 123             TỤNG KINH A DI ĐÀ

            Số 124             TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

            Số 125-128     TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ

            Số 129             TRÌ CHÚ ĐẠI BI (21 biến)

            Số 130             ĐỌC KINH VÔ LƯỢNG THỌ

            Số 131-170     HẠNH PHÚC NHÂN SINH - Thái Lễ Húc

            Số 171-172     NIỆM PHẬT TÔNG YẾU - Pháp Nhiên Thượng Nhân

            Số 173-175     10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT LỚN TIẾNG VÀ LẠY PHẬT - Thích Giác Nhàn

            Số 176-253     KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT - Diệu Âm Minh Trị

            Số 254-261     NIỆM PHẬT BÁN NGHÈO KHỔ MẶC CẢM - Thích Nhuận Đức

            Số 262-326     NHỮNG CÂU CHUYỆN VÃNG SANH 2019 - Thích Nhuận Đức

            Số 327-330     NGUỒN GỐC CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT - HT. Tịnh Không

            Số 331-333     NHÌN THẤU LÀ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT - HT. Tịnh Không

            Số 334-359     CHUYỆN VÃNG SANH - Nhóm Liên Hữu Đất Việt

            Số 360-365     CẨM NANG TU ĐẠO - HT. Quảng Khâm

            Số 366             TÂM THA THIẾT VÌ SANH TỬ - Thích Tự Liễu

            Số 367-371     CẨM NANG PHÓNG SANH - Nguyễn Minh Tiến

            Số 372-454     AN SĨ TOÀN THƯ - Nguyễn Minh Tiến dịch

            Số 455             NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT - HT. Tịnh Không

            Số 456             SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC - HT. Tịnh Không

            Số 457            NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN - Thích Tự Liễu            

            Số 458-504     HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU - Diệu Âm Minh Trị

            Số 505-506     TRUYỀN MÁY NGHE PHÁP MP3 LỢI ÍCH VÔ CÙNG - Thích Nhuận Đức

            Số 507-508     TRỢ NIỆM VÀ CHUẨN BỊ KHI LÂM CHUNG - Thích Nhuận Nghi

            Số 509-882     GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ - HT. Tịnh Không

 

Link tải bài pháp chép thẻ 16GB: https://drive.google.com/drive/folders/1ROcjRdxmM9z-W4QQimfviZOglkXSmYGa

 


Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!