About Me

DANH SÁCH BÀI PHẬT PHÁP CHÉP VỪA THẺ 8GB

 

PHÁP THÍ CÔNG ĐỨC THÙ THẮNG

 

Kính tặng quý bạn hữu duyên bộ tuyển chọn các bài Pháp thu âm định dạng MP3.

Bạn có thể chép vào điện thoại, máy tính, máy nghe Pháp... để nghe khi đi xe bus, tập thể dục, khi nghỉ ngơi...

Đặc biệt có các bài niệm Phật, tụng Kinh, trì chú có thể dùng để tu tập, trợ niệm hoặc mở 24/24 cúng dường chúng sanh vô hình, hữu hình ở nơi bạn ở (lợi ích thù thắng).

 

DANH SÁCH BÀI PHÁP CHÉP VỪA THẺ 8GB:

            Số 1-42           BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI - Hạnh Đoan

            Số 43-61         BỆNH VIỆN TRẢ VỀ, PHẬT PHÁP CỨU SỐNG - Quang Tử

            Số 62-73         GIAI NHÂN ÁO PHƯỢNG - Hạnh Đoan

            Số 74-76         QUÝ TIẾC SINH MẠNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI - HT. Tịnh Không

            Số 77-83         THỌ KHANG BẢO GIÁM - Đại sư Ấn Quang tăng đính

            Số 84-89         CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC - Nguyễn Minh Tiến

            Số 90-91         NHỮNG CHUYỆN TÂM LINH - Thích Giác Hạnh

            Số 92-105       NHỮNG CHUYỆN NIỆM PHẬT CẢM ỨNG MẮT THẤY TAI NGHE -         Lâm Khán Trị

            Số 106-183     KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT - Diệu Âm Minh Trị

            Số 184-186     10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT LỚN TIẾNG VÀ LẠY PHẬT - Thích Giác Nhàn

            Số 187-212     CHUYỆN VÃNG SANH - Nhóm Liên Hữu Đất Việt

            Số 213-214     NIỆM PHẬT TÔNG YẾU - Pháp Nhiên Thượng Nhân

            Số 215-218     TÍN HẠNH NGUYỆN - Thích Giác Khang

            Số 219-223     CẨM NANG PHÓNG SANH - Nguyễn Minh Tiến

            Số 224-229     NIỆM PHẬT 4 CHỮ   

            Số 230-236     NIỆM PHẬT 6 CHỮ

            Số 237             TỤNG KINH A DI ĐÀ

            Số 238             TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

            Số 239-242     TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ

            Số 243             TRÌ CHÚ ĐẠI BI (21 BIẾN)   

            Số 244-326     AN SĨ TOÀN THƯ - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải

            Số 327-332     CẨM NANG TU ĐẠO - HT. Quảng Khâm

            Số 333             TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG ĐƯỜNG VỀ CÒN XA - Thích Tự Liễu

            Số 334-336     NHÌN THẤU LÀ TRÍ HUỆ CHÂN THẬT - HT. Tịnh Không

            Số 337-338     TRỢ NIỆM VÀ CHUẨN BỊ KHI LÂM CHUNG - Thích Nhuận Nghi

           

Link tải bài pháp chép thẻ 8GB: https://drive.google.com/drive/folders/1GmNfyRAUOMl6Y-tpInWEwO0ZxiPHoyhS

 


Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!